ZÁLOHOVANIE DÁT

Z UNIVERSAL ANALYTICS

Universal Analytics bol po dlhé roky pre drvivú väčšinu majiteľov webov primárnym (a častokrát aj jediným) analytickým nástrojom.

S ukončením podpory Universal Analytics nastáva otázka, ako tieto cenné dáta archivovať.

Všetky vlastníctva v službe Universal Analytics totižto budú v roku 2024 bez náhrady vymazané.

V DASE si toto riziko plne uvedomujeme, a tak sme poctivo pristúpili k vývoju systému na zálohu dát.

Naše riešenie je ideálne pre všetkých, ktorí chcú riešiť zálohu dát z Universal Analytics komplexne, bez potreby zapájať vlastných dátových inžinierov, webových analytikov, či developerský tím.

Prečo si vybrať práve DASE?

zaloha dat obr. 1

Kompletný a podrobný článok o tom, aké máte možnosti zálohovania nájdete tu.

ČO potrebujete mať nastavené?

Nutnou podmienkou pre zálohu dát z Universal Analytics je dostupnosť služby BigQuery. So zálohou dát v BigQuery môžu súvisieť ďalšie poplatky. Tie závisia od rozsahu a granularity vašich dát.

Viac si o BigQuery môžete prečítať v našom článku tu.

LOOKER STUDIO DASHBOARD

Voliteľným, ale odporúčaným doplnkom k zálohe dát je interaktívny dashboard v Google Looker Studiu.

V prípade záujmu o dodatočné prehľady je možné report za doplatok rozšíriť. Pri používaní reportu môžu vzniknúť dodatočné náklady za spracovanie dát v BigQuery

ZÁLOHA DÁT Z UNIVERSAL ANALYTICS

500€

bez DPH

ZA JEDNO UNIVERSAL ANALYTICS ZOBRAZENIE

+
199€

bez DPH

ZA LOOKER STUDIO REPORT PRE JEDNO ZOBRAZENIE

MÁTE ZÁUJEM?

Dajte nám vedieť. Ozveme sa.

    Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov