Prehrať video

Analytická stratégia

Väčšina slovenských firiem sa vo svojom biznise a marketingovej komunikácii nerozhoduje na základe dát. Prípadne majú dáta nesprávne a často o tom ani nevedia. Získajte konkurenčnú výhodu, nastavte analytiku tak, aby vám pomáhala plniť vaše biznis ciele.

Tvorba stratégie

Na to, aby sme vedeli skutočne zodpovedne určiť, čo a ako by ste mali merať, je potrebný úvodný workshop. Na tomto workshope sa navzájom zoznámime, zladíme, zistíme čo ste robili doteraz a aké sú vaše ciele.

Cieľom workshopu je:

  • Zladiť interný tím
  • Zladiť interný tím s externým
  • Ujasniť si zámer projektu
  • Ujasniť si očakávania vs. realitu
  • Spísať hlavný dlhodobý cieľ a čiastkové krátkodobé ciele

Popis a cena Analytickej stratégie

Výsledkom workshopu je:

  • Stratégia meraní, measurement plán.
  • Zoznam všetkých ďalších činností a krokov. Čo je možné nastaviť priamo v Google Analytics a Google Tag Manager a čo je nutné riešiť cez implementačný dokument.
  • To všetko v súlade s určenými cieľmi vašej firmy.
600
bez DPH
  •  

Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov

Získajte túto službu lacnejšie

V rámci nášho produktu Efektívna analytika v praxi, môžete Analytickú stratégiu získať výhodnejšie.