Pomáhame firmám stať sa data-driven a robiť správne rozhodnutia na základe správnych dát.

Mám záujem

Postup pri tvorbe stratégie

Preto je postup pri tvorbe analytickej stratégie nasledovný:

  1. Analytický audit
  2. Oprava dát
  3. Workshop
  4. Analytická stratégia, measurement plán
  5. Vysvetlenie a doladenie stratégie

Úvodný workshop

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Výsledkom celého procesu je:

  • Stratégia meraní, measurement plán.
  • Zoznam všetkých ďalších činností, krokov a priorít.
  • Nacenenie týchto činností.
  • To všetko v súlade s určenými cieľmi vašej firmy.

Pamätajte, akcia je vždy viac ako informácia. Efektívna analytika by nemala byť o minulosti. Mala by sa sústrediť na budúcnosť a na to, akú akciu na základe minulých dát podniknete.