POKROČILÉ
MERANIA

V GOOGLE ANALYTICS 4

Rozšírte merania vo vašom Google Analytics tak, aby ste vedeli vyhodnocovať efektivitu vašich kampaní a optimalizovať webovú stránku.

Táto služba je určená pre vás ak ste:

PREHĽADNÝ DATA STUDIO REPORT
AKO DARČEK

Pokročilé metriky v skupinách

V rámci pokročilých meraní vám môžeme nasadiť všetky metriky, alebo si môžete vybrať niektorú zo skupín nižšie.
Každá skupina obsahuje 2 až 3 metriky.

SEKCIE WEBSTRÁNKY

 • Zobrazenie sekcie – Zobrazenie sekcie sa meria pomocou udalosti ‘section_visible’. Táto udalosť sa odpáli pre každý element s data atribútom gtm-section-id vždy, keď sa daný element dostane do zorného poľa užívateľa, maximálne však raz za stránku.

  Cez Google Tag Manager sú nastavené dve podmienky, ktoré musia nastať, aby bola udalosť odpálená – percento viditeľnosti sekcie (minimálne 10 %) a trvanie zobrazenia sekcie (minimálne 1000 ms).

 • Zaujatie sekciou – Zaujatie sekciou sa meria pomocou udalosti ‘section_focused’. Táto udalosť sa odpáli pre každý element s data atribútom gtm-section-id vždy, keď sa daný element zobrazí užívateľovi minimálne na 5 sekúnd. Udalosť sa odpáli maximálne raz za stránku pre každý element.

  Cez Google Tag Manager sú nastavené dve podmienky. Okrem minimálneho trvania zobrazenia sekcie 5000 ms je to aj percento viditeľnosti sekcie (minimálne 10 %).

 • Počet interakcií so sekciou – Interakcia so sekciou znamená kliknutie na CTA button, ktorý je obsiahnutý v rámci danej sekcie na webe.

 • Miera interakcie so sekciou – Miera interakcie so sekciou je pomer interakcií so sekciou k celkovému počtu zobrazení sekcie.

 • Miera zaujatia sekciou – Miera zaujatia sekciou je pomer zaujatia sekciou k celkovému počtu zobrazení sekcie. Zaujatie sekciou je definované mnimálnym časom zobrazenia sekcie na úrovni 5000ms a tiež minimálnou plochou zobrazenia sekcie, čo je 10%.

ČLÁNKY

 • Zobrazenie článku – Zobrazenie článku nastáva vtedy, keď si užívateľ zobrazí celý obsah článku.

 • Reálne prečítanie článku – Reálne prečítanie článku nastáva vtedy, keď si používateľ prezrie celý obsah článku za čas, ktorý zodpovedá rýchlosti čítania 250 slov za minútu.

 • Miera prečítania článku – Miera reálneho prečítania článku udáva pomer medzi reálnymi prečítaniami článkov a zobrazeniami článkov.

V tejto sekcií môžete porovnávať vaše články, alebo ich časti pomocou množstva rozsiahlych filtrov.

VYHĽADÁVANIE NA WEBE

Ak vás zaujíma, koľko vyhľadávaní vykonajú používatelia na vašej stránke, táto metrika je práve pre vás.

Zistite, či na vašej stránke ľudia vyhľadávajú long-tailové, alebo short-tailové frázy a prispôsobte tomu svoj web.

Vďaka tejto metrike zistíte, koľko rôznych pojmov používatelia na vašich stránkach vyhľadávajú.

KOPÍROVANIE TEXTU

Len málo ľudí vie, že merať sa dá na stránke aj to, keď používatelia kopírujú časti textu. 

Zistite, či návštevníci vášho webu kopírujú celé texty, alebo iba ich časti. Táto metrika vám ukáže priemerný počet slov, ktorý na vašom webe ľudia kopírujú.

Táto metrika vám dá dôležitú informáciu, či máte na stránke pár nedôsledných študentov píšucich bakalársku prácu, alebo hodnotnú informáciu, ktorá stojí za uloženie.

INTERAKCIE
S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI

 • Kliknutia na telefónne číslo
  Ak si prehliadate web na mobile, máte časotkrát možnosť priamo kliknúť na telefónne číslo a vytočiť ho. Táto metrika sa postará práve o toto.
   
 • Kopírovanie telefónneho čísla
  Rovnako ako vyššie, ale s kopírovaním.
 • Kliknutia na e-mail 
  Podobne ako s telefónnymi číslami, máte niekedy možnosť kliknúť priamo na email a link otvorí Gmail, Outlook, alebo iný software, ktorý si používateľ zvolí.

 • Kopírovanie e-mailu 
  Rovnaký princíp, ale event sa zaznamená, ak používateľ emailovú adresu z vašej stránky okopíruje.

Ako to funguje?

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

SINGLE

149
bez DPH
 • Obsahuje:
 • Jednu vami vybranú skupinu meraní.
 • DataStudio report, vizuálne prispôsobený vašej firme / stránke.

TRIO

249
bez DPH
 • Obsahuje:
 • Tri vami vybrané skupiny meraní.
 • DataStudio report, vizuálne prispôsobený vašej firme / stránke.

ALL-IN

399
bez DPH
 • Obsahuje:
 • Všetky skupiny metrík ponúkané v rámci pokročilých meraní.
 • DataStudio report, vizuálne prispôsobený vašej firme / stránke.

Viditeľnosť sekcie

 • Zobrazenie sekcie
 • Zaujatie sekciou


Interakcie so sekciou

 • Počet interakcií so sekciou
 • Miera interakcie so sekciou
 • Miera zaujatia sekciou

Výkonnosť článkov

 • Zobrazenie článku
 • Reálne prečítanie článku
 • Miera prečítania článku


Analýza konzumácie obsahu

 • Porovnanie článkov pomocou rozsiahlych filtrov
 • Počet vyhľadávaní na stránke
 • Priemerný počet slov v rámci vyhľadávania
 • Počet jedinečných vyhľadávacích dopytov
 • Kopírovanie textu na stránke
 • Priemerná dĺžka kopírovaného textu
 • Počet jedinečných kopírovaní

Interakcie s telefónnymi číslami

 • Kliknutia na telefónne číslo
 • Kopírovanie telefónneho čísla


Interakcie s e-mailovými adresami

 • Kliknutia na e-mailovú adresu
 • Kopírovanie e-mailovej adresy

Máte záujem?

  Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov