MERANIE ÚSPEŠNOSTI ČLÁNKOV

Tvorba blogu a článkov je základom mnohých online marketingových stratégii (vrátane tej našej).
Ak to tak máte aj vy, určite viete, že tvorba skutočne kvalitného obsahu si vyžaduje veľa času, úsilia, peňazí a preto by sa mala robiť čo najefektívnejšie.

Tento produkt je pre vás určený, ak ste:

IMPLEMENTAČNÝ DOKUMENT
pomocou ktorého budete vedieť vy (alebo váš developer) zapracovať meracie skripty na vašu stránku.
AUTOMATIZOVANÝ REPORT
vo forme dashboardu, v ktorom uvidíte všetky svoje dáta na jednom mieste v prehľadnej forme.
INŠTRUKTÁŽNE VIDEO
ktoré vám pomôže v orientácií a ukáže vám, čo všetko so svojim novým dashboardom dokážete.
Predošlé
Ďalšie

Čo všetko
meranie
obsahuje?

Čo sa vlastne bude merať?

V DASE používame kalkulovanú metriku, ktorú sme si nazvali “Real consumed content” (reálne skonzumovaný obsah). Ide o kombináciu času stráveného na stránke a hĺbky zoscrollovania. To znamená, že na to, aby bol článok označený ako “real consumed” musí sa používateľ doscrollovať do určitej hĺbky článku a zároveň na článku stráviť určitý čas.

Čo v tomto prípade znamená slovo “určitý”? 

Script vyhodnotí, za koľko v priemere sa má článok prečítať a čo sa hĺbky scrollovania týka, tak toto percento je na vašom rozhodnutí.

Jedna z hlavných metrík, podľa ktorých ľudia vyhodnocujú kvalitu článku je počet zobrazení. Táto metrika vám toho ale sama veľa o kvalite článku nepovie. Ak máte na stránke nejaký Call-to-Action prvok, na ktorý má čitateľ po prečítaní kliknúť, môžete pomocou kombinácie prístupov „real consumed content“ a CTA určiť, ktorý typ článku je úspešnejší a zamerať sa naň.

Ide o percentuálnu hodnotu a je definovaná ako podiel pageviews s interakciou (akákoľvek z 8 nižšie vymenovaných interakcií) verzus celkový počet pageviews.

 1. Kliknutie na link v článku
 2. Použitie CTA
 3. Použitie social buttonov
 4. Prehratie videa
 5. Prezretie galérie
 6. Kliknutie na súvisiaci článok
 7. Kliknutie na súvisiaci projekt
 8. Komentovanie
 9. Skopírovanie textu Ctrl-C


Takto budete vedieť v budúcnosti porovnávať, ktorý článok má vyšší podiel 
pageviews s interakciami. Nezabúdajte ale, že všetky dáta treba vyhodnocovať v kontexte. Preto ak bude mať niektorý článok príliš málo pageview, tak je nerelevantné porovnávať jeho AIR s článkom, ktorý má veľa pageviews.

Aký je postup?

1.
Ak si to daná metrika vyžaduje, napíšeme implementačný dokument pre developera webu.
2.
Nastavíme merania v Google Analytics a Google Tag Manager-i.
3.
Otestujeme merania.
4.
Vytvoríme pre vás prehľadný report v Data studiu o každej metrike (ukážka vo videu).
5.
Dostanete inštruktážne video, aby ste vedelil, kde metriky v Google Analytics nájsť, ako ich vyhodnocovať a ako pracovať s dodaným reportom.
Predošlé
Ďalšie
 1. Zašleme vám implementačný dokument pre vašich developerov.
 2. Nastavíme všetko potrebné v GTM a GA
 3. Merania, ako vždy, poriadne otestujeme.
 4. Vytvoríme prehľadný reporty, vďaka ktorému budete vedieť efektívne vyhodnocovať výkon a kvalitu vášho obsahu.
 5. Dáme si stretnutie, kde si všetko úkažeme.

Meranie úspešnosti článkov

???
bez DPH
 • Kompletná implementácia Article Interaction Rate a Real Consumed Content
 • Custom report v Data Studiu
 • Video-návod, ako s reportom pracovať a kde nájdete metriky, ktoré potrebujete.
 • Basic možnosť neobsahuje založenie Google Analytics 4 a Google Tag Managera.

Meranie úspešnosti článkov + GA4

??? + 290
bez DPH
 • Založenie a základné nastavenie vášho Google Analytics 4 účtu.
 • Kompletná implementácia Article Interaction Rate a Real Consumed Content
 • Custom report v Data Studiu
 • Video-návod, ako s reportom pracovať a kde nájdete metriky, ktoré potrebujete.
 • Neobsahuje založenie a základné nastavenie Google Tag Manager účtu.

Meranie úspešnosti článkov + GTM

??? + 200
bez DPH
 • Založenie a základné nastavenie vášho Google Tag Manager účtu.​
 • Kompletná implementácia Article Interaction Rate a Real Consumed Content
 • Custom report v Data Studiu
 • Neobsahuje založenie a základné nastavenie vášho Google Analytics 4 účtu.

Kompletné meranie úspešnosti článkov

??? + 490 - (nejaká zlava)
bez DPH
 • Založenie a základné nastavenie vášho Google Analytics 4 účtu.​
 • Založenie a základné nastavenie vášho Google Tag Manager účtu.​
 • Kompletná implementácia Article Interaction Rate a Real Consumed Content
 • Custom report v Data Studiu
 • Video-návod, ako s reportom pracovať a kde nájdete metriky, ktoré potrebujete.

Pokiaľ vypadnú merania v dôsledku toho, že klient zmení čokoľvek na webe, v GTM alebo v GA, merania opraviť vieme, sú však nad rámec pôvodného projektu.