MERANIE ÚSPEŠNOSTI ČLÁNKOV

Tvorba blogu a článkov je základom mnohých online marketingových stratégii (vrátane tej našej).
Ak to tak máte aj vy, určite viete, že tvorba skutočne kvalitného obsahu si vyžaduje veľa času, úsilia, peňazí a preto by sa mala robiť čo najefektívnejšie.

Tento produkt je určený pre vás, ak ste:

Čo sa vlastne bude merať?

V DASE používame kalkulovanú metriku, ktorú sme si nazvali “Real consumed content” (reálne skonzumovaný obsah). Ide o kombináciu času stráveného na stránke a hĺbky zoscrollovania. To znamená, že na to, aby bol článok označený ako “real consumed” musí sa používateľ doscrollovať do určitej hĺbky článku a zároveň na článku stráviť určitý čas.

Čo v tomto prípade znamená slovo “určitý”? 

Script vyhodnotí, za koľko v priemere sa má článok prečítať a čo sa hĺbky scrollovania týka, tak toto percento je na vašom rozhodnutí.

Jedna z hlavných metrík, podľa ktorých ľudia vyhodnocujú kvalitu článku je počet zobrazení. Táto metrika vám toho ale sama veľa o kvalite článku nepovie.

Ak máte na stránke nejaké interaktívne tlačidlo, na ktoré má čitateľ v článku kliknúť, môžete pomocou kombinácie prístupu Reálne prečítaného článku a daného interaktívneho tlačidla určiť, ktorý typ článku je úspešnejší a zamerať sa naň.

Napríklad, ak máte v článku galériu s obrázkami, viete merať, v ktorom článku ľudia viac klikali na obrázky a prispôsobiť tomu obsah.

Ide o percentuálnu hodnotu a je definovaná ako podiel Zobrazení stránky s interakciou (akákoľvek z 8 nižšie vymenovaných interakcií) verzus celkový počet Zobrazení stránky.

  1. Použitie Call to Action tlačidla
  2. Pozretie videa
  3. Zobrazenie galérie
  4. Kliknutie na odkaz
  5. Kliknutie na súvisiaci článok
  6. Tlačidlá sociálnych sietí
  7. Kopírovanie textu
  8. Hodnotenie článku
  9. Komentár

V prípade, že ste nenašli interakciu, ktorá by vám vyhovovala, vieme vám ju vytvoriť podľa vašich potrieb.

Takto budete vedieť v budúcnosti porovnávať, ktorý článok má vyšší podiel Zobrazení stránky s interakciou. Nezabúdajte ale, že všetky dáta treba vyhodnocovať v kontexte. Preto, ak bude mať napríklad niektorý článok príliš málo zobrazení, tak je nerelevantné porovnávať jeho AIR s článkom, ktorý má veľa zobrazení.

Základné merania

Meranie Zobrazenie obsahu je zaregistrovaná v momente, keď si čitateľ pozrie celý článok – resp. keď sa celý článok zobrazí na jeho displayi. Jedná sa o článok od prvého nadpisu, až po poslednú bodku.

Systém fungovania je rovnaký, ako pri meraní Zobrazenia obsahu, ALE čas prečítania musí byť väčší, ako je vygenerovaný čas potrebný na prečítanie – táto rýchlosť je 250 slov za minútu.

Voliteľné merania

CTA predstavuje obsah, ktorý vyzýva používateľa ku konaniu. Takáto výzva môže mať podobu tlačidla, zvukovej stopy, obrázku, alebo obyčajného textu, ktorého cieľom je priviesť používateľa, v tomto prípade čitateľa k požadovanej aktivite.

Za pozretie videa sa ráta, ak si čitateľ pozrie aspoň prvých 15 sekúnd videa. Toto je základné nastavenie a dĺžku potrebného zhliadnutia vieme upraviť podľa vašich predstáv.

Zaznamená sa, ak si čitateľ rozklikne fotku, ktorá je v galérií. Dá sa merať aj to, keď čitateľ dokáže rozkliknúť obrázok cez lightbox (obrázok sa otvorí na celú obrazovku, ale zároveň ponechá čitateľa na tej istej stránke).

Ide o meranie kliknutí čitateľov na odkazy v textoch vašich článkov.

Toto meranie slúži na zaznamenávanie kliknutí čitateľov na “ostatné”, alebo “podobné” články, ktoré bývajú zobrazené vedľa, alebo pod “hlavným” článkom.

Zdieľanie článkov čitateľmi, cez tlačidlá zdieľania (najčastejšie nachádzajúce sa pod článkami).

Jedná sa iba o akciu skopírovania textu v článku. Ak máte záujem o podrobné údaje o texte, ktorý sa kopíroval – presný skopírovaný text, jeho dĺžka atď. To nájdete na stránke pokročilých meraní v Google Analytics 4.

Ak máte na blogu, alebo stránke formu hodnotenia článku – či už hviezdičky, like-y a podobne, táto interakcia je pre vás tá pravá.

Pokiaľ sa pod vašimi článkami rozvíjajú búrlivé debaty, pomocou tejto interakcie zistíte, ktorý bol v tejto kategórií najúspešnejší.

Vlastná interakcia

Nenašli ste v zozname interakcií takú, akú by ste chceli merať na vašej stránke? 

Interakcie môžu byť – vieme vám zmerať napríklad formulár, online kalkulačku, atď. 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Aký je postup?

Ako náš report vyzerá?

250 €

bez DPH

Obsahuje:

+50 €

bez DPH

Za každé vybrané volitelné meranie:

Máte záujem?