Analytický audit

  • Náš konzultant digitálnej analytiky urobí audit vášho Google Analytics a Google Tag Manager účtu

  • Preveríme, či zbierate správne dáta tým správnym spôsobom

  • Výsledkom bude zoznam odporúčaní, ktoré viete okamžite zapracovať, a tým výrazne zvýšiť kvalitu vašich dát.

Mám záujem

Každý má chyby v dátach

Audit je určený pre firmy, ktoré:

Máte záujem o analytický audit?