V DASE vždy na začiatku spolupráce urobíme komplexný audit, pri ktorom prechádzame všetky nastavenia Google Analytics 4 účtu.

V mnohých prípadoch sa však opakujú rovnaké problémy a nedostatky. Tu je teda 5 najčastejších chýb v GA4 a taktiež tipy, ako ich odstrániť.

1. Odosielanie osobných údajov

 

Odosielanie akýchkoľvek osobných údajov do GA4 o vašich používateľov je zakázané v podmienkach používania tohto produktu.

Ak sa chcete vyhnúť zablkovaniu vášho GA4 vlastníctva, alebo v horšom prípade mastnej pokuty za nerešpektovanie GDPR, mali by ste sa bližšie pozrieť, či sa tejto chyby nedopúšťate vo vašom účte tiež. 👇

 

Najčastejším takýmto osobným údajom, ktorý sa do GA4 dostane, je pravdepodobne emailová adresa.

Vo väčšine prípadov o tom človek, ktorý má merania na starosti o tom ani nemusí vedieť.  Emailová adresa (ale aj iné osobné údaje) sa do GA4 dostávajú ako obsah URL parametra.

Čo s tým?

 

V prvom rade je potrebné urobiť audit vášho merania, resp. dát, ktoré sa aktuálne zbierajú.

My v DASE sme vytvorili bezplatný report kvality dát, na ktorý si jednoducho napojíte svoj Analytics a uvidíte, či nejaké osobné údaje odosielate do Analyticsu.

Ak spozorujete parametre, ktoré obsahujú, alebo by v budúcnosti mohli obsahovať osobné údaje, musíte zabezpečiť, aby sa tieto parametre do GA4 neodosielali.

 

V Universal Analytics sme mohli filtrami tieto parametre odfiltrovať z reportov.

Takéto riešenie zrejme tiež nebolo v súlade s GDPR, keďže parameter s osobným údajom už dorazil na servery Googlu a filtre boli aplikované, až keď sa dáta spracovávali do reportov.

V GA4 však takéto filtre nenájdeme, preto problematické parametre musíme odstrániť ešte pred tým, ako sa dáta do GA4 vôbec odošlú – tzn. vytvoriť logiku v Google Tag Manageri, ktorý tento parameter (alebo osobný údaj) deteguje a z payloadu odstráni.

 

2. Unassigned v Default Channel Grouping-u

 

V GA4 (podobne ako v Universal Analytics) sú zdroje návštev na základe istých pravidiel, zoskupované do Default Channel Groupingu (Zoskupenia kanálov).

To, ako vám Channel Grouping dokáže uľahčiť marketingové reporty si môžete pozrieť tu. 👇

 

Zatiaľ čo v Universal Analytics ste si túto logiku mohli upraviť tak, aby sedela na váš spôsob tagovania kampaní, v GA4 takúto voľnosť nemáte.

Ak používate svoj vlastný spôsob pomenovania kanálov, môže sa vám ľahko stať, že veľká časť návštevnosti spadne práve pod Unassigned kategóriu.

5 najčastejsich chyb v GA4

 

Aby ste tento problém opravili, pozrite sa, aké kanály vám pod Unassigned spadajú (aká kombinácia source / medium / campaign v tejto kategórii). Snažte sa dodržiavať pravidlá od Googlu, alebo si vytvorte vlastné definície pri spracovaní a vizualizácií dát.

 

3. (other) v štandardných reportoch

 

Ak v niektorom z vašich reportov vidíte namiesto reálnej hodnoty dimenzie hodnotu (other), znamená to, že pod touto hodnotou sa zoskupilo veľa unikátnych hodnôt. Hovoríme, že takáto dimenzia má vysokú kardinalitu.

Príkladom dimenzie s vysokou kardinalitou môže byť Event ID.

Predstavte si, že vytvoríte vlastnú dimenziu Event ID, kde táto hodnota bude mať s každým jedným odoslaným eventom inú hodnotu. Takáto dimenzia bude mať extrémne vysokú kardinalitu (každý event má unikátne ID, unikátnu hodnotu).

 

Ak budete túto dimenziu používať vo vašich reportoch, je vysoko pravdepodobné, že 99% jej hodnôt bude zoskupených práve pod (other).

Google považuje dimenziu za dimenziu s vysokou kardinalitou, ak pre takúto dimenziu zaregistruje 500 unikátnych hodnôt za deň.

5 najčastejsich chyb v GA4 2

Z našich skúseností sa väčšinou stretávame s hodnotou (other) pri väčších číslach ako 500, ale je dobré mať toto číslo na pamäti.

 

4. Data thresholding

 

V prípade, že vo vašom GA4 vlastníctve máte aktivované Google Signals, môžete naraziť na Data thresholding.

Data thresholding zapríčiní, že niektoré dáta, ktoré ste do GA4 vlastníctva zbierali, sa nebudú zobrazovať vo vašich GA4 reportoch.

5 najčastejsich chyb v GA4 3

 

Data thresholding nastáva iba ak máte v GA4 účte aktivované Google Signals. Ak zmeníte reporting identity na Device-only (Client ID), thresholding by mal zmiznúť.

 

5. event_category, event_action, event_label

 

Posledná chyba je trochu iného rázu ako všetky predchádzajúce, pretože tejto sa často klienti dopúšťajú vedome.

Pri migrovaní udalostí z Universal Analytics po jeho vzore kopírujú dimenzie event_category, event_action a event_label aj do GA4.

Prosíme, nerobte to.

GA4 prichádza s voľnejšou štruktúrou v porovnaní s Universal Analytics, čo do istej miery predstavuje väčšiu výzvu, aby sa meranie nastavilo správne (aj s výhľadom do budúcnosti).

Využívaním rovnakých troch dimenzií event_category, event_action a event_label si síce situáciu zľahčujete, ale tá vás dobehne v budúcnosti.

Investujte čas do kvalitnej migrácie a implementácie meraní, v budúcnosti si poďakujete.

Navyše, takáto implementácia môže spôsobiť, že práve hodnoty týchto troch dimenzií budú mať vysokú kardinalitu.