Prednedávnom pribudli v GA4 nové UTM parametre, ktoré umožňujú sledovať rozdielnu stratégiu a kreatívu Meta reklám priamo v rozhraní GA4.

Tieto parametre sú:

utm_creative_format

▶ utm_marketing_tactic

▶ utm_source_platform.

Ich použitím môžete analyzovať návštevnosť a výnosy z remarketingových verzus awarenessových Meta kampaní a tiež získať pohľad na výkonnosť rôznych kreatív z rôznych umiestnení v Mete. To vám umožní lepšie porozumieť efektivite vašich Meta reklám.

Poďme si ukázať, ako tento report vytvoriť. ✌

Najprv si musíte pridať nové UTM parametre do vašej Meta reklamy.

Otvorte si Meta Ads Manager a prejdite na úroveň reklamy, kde nájdete možnosti pre URL parametre.

Tu pridajte parametre, ktoré chcete sledovať v GA4 a pomenujte ich podľa vašich preferencií.

My používame ako zdroj “facebook” a médium “cpc”.

Potom pridajte 3 nové custom parametre, ktoré sú potrebné na vytvorenie Meta ads reportu v GA4. Nezabudnite uložiť zmeny a povoliť Meta Pixel.

Utm_source_platform – Platforma, z ktorej prichádza návštevnosť na stránku

Utm_creative_format – Typ kreatívy, napr. video, image, carousel

Utm_marketing_tactic – Marketingová stratégia, napr. remarketing, awareness

Keď sa vám zozbierajú prvé dáta, môžete začať s úpravami reportu v GA4. Otvorte si v GA4 Acquisition report a časť Overview.

V zozname reportov vyberte “View Manual campaigns”.

Upravte “Manual Campaigns” report tak, aby ste mohli v ďalšom kroku pridať do reportu vlastné karty.

Vpravo dole nájdete sekciu “Summary cards”. Kliknite na “Create new card”.

V tejto časti pridáme nové karty, ktoré sa zobrazia vo finálnom Meta ads reporte.

Pre každú kartu vyberte želanú dimenziu a metriku.

Ako prvé si vytvoríme dimenziu “Session manual source platform”.

V ďalšom kroku si zvoľte metriku. My sme pre tento report zvolili “Events per session” a “Sessions”.

Potom si vyberte preferovanú vizualizáciu, ako je koláčový graf, krivka, tabuľka, alebo stĺpcový graf.

Tieto utm parametre viete použiť aj na meranie návštevnosti z iných platforiem. Ak chcete merať návštevnosť len z Facebook reklám, odporúčame použiť filter a vyfiltrovať source/medium na facebook / cpc.

Pridajte ďalšie karty s ostatnými UTM a uložte report.

Teraz, keď máte vytvorené karty s novými UTM parametrami, môžete začať s vytváraním custom Meta Ads reportu.

Otvorte si Library v ľavom navigačnom panely v časti Reporty. V Library kliknite na “Create new report” a ďalej na “Create overview report”.

Do nového reportu pridajte všetky karty, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch. Samozrejme, môžete pridať aj ďalšie karty podľa potreby. 🙂

Uložte report. Pokiaľ ešte neprešlo 48 hodín od spustenia reklám, v reporte vám môžu chýbať niektoré dáta.

Aby bol report viditeľný v ľavom navigačnom panely, vyberte sekciu reportov, kde má byť zobrazený a upravte ju.

Ta dá… Meta Ads report máte vytvorený. 🙂

Veríme, že vám tento report poskytne cenné poznatky o vašich Meta reklamách a pomôže vám robiť data-driven rozhodnutia.

S prípravou rôznych custom reportov vám vieme pomôcť aj u nás v DASE. Neváhajte nás kontaktovať. 🖖