Základy analytiky

Porozumejte svojim dátam

Zaujala vás webová analytika?

Čo to znamená byť data-driven? Ako dosiahnúť analytickú vyspelosť, alebo aj ako si urobiť vlastnú stratégiu, čo na to potrebujete a oveľa, oveľa viac sa dozviete v našom email kurze.

Či už ste marketér/ka, podnikateľ/ka, alebo študent/ka, základy potrebuje každý. Niekde predsa začať musíme všetci.

Tento kurz je zadarmo, rozdelený do 20 e-mailov, každé 3 dni jeden. Takto budete mať dosť času na porozumenie a zamyslenie sa, ako by to dokázalo pomôcť vám, alebo vašej firme.

* povinné