Analytika pre mobilné aplikácie - Digitálna analytika | DASE

ANALYTIKA
PRE APLIKÁCIE

Zlepšujte vašu mobilnú aplikáciu a dosahujte ciele vďaka analytike

Prečo je analytika
pre aplikácie dôležitá?

Získajte dáta o správaní úžívateľov vašej aplikácie. Vďaka nim ju viete optimalizovať tak, aby plnila vaše ciele. Bez kvalitnej analytiky, budú všetky zmeny vo vašej aplikácii, len výstrelmi naprázdno.

Efektívna analytika nie je len o technickom nastavení meraní.

Je o nastavení analytickej stratégie, ktorá bude plniť vaše biznis cele. To isté platí pre mobilné aplikácie.

Po tom, ako spoznáme vašu aplikáciu, biznis a ciele, vám pomôžeme nie len s technickou implementáciu, ale aj s určením tých správnych metrík a KPI.

V DASE používame na analytiku pre mobilné aplikácie nástroj od Google Firebase. 

V rámci našich služieb vám:

Máte záujem?

    Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov