Analytika pre mobilné aplikácie

Zlepšujte vašu mobilnú aplikáciu a dosahujte ciele vďaka analytike

Prečo je analytika pre aplikácie dôležitá

Získajte dáta o správaní úžívateľov vašej aplikácie. Vďaka nim ju viete optimalizovať tak, aby plnila vaše ciele. Bez kvalitnej analytiky, budú všetky zmeny vo vašej aplikácii, len výstrelmi naprázdno.

Efektívna analytika nie je len o technickom nastavení meraní. Je o nastavení analytickej stratégie, ktorá bude plniť vaše biznis cele. To isté platí pre mobilné aplikácie. Po tom, ako spoznáme vašu aplikáciu, biznis a ciele, vám pomôžeme nie len s technickou implementáciu, ale aj s určením tých správnych metrík a KPI.

 

Máte záujem?

V DASE používame na analytiku pre mobilné aplikácie nástroj od Google Firebase. V rámci našich služieb vám.

  • Poskytneme plnú podporu pri implementácii Firebase do vašej mobilnej aplikácie.
  • Pomôžeme s migráciu z Google Analytics pre mobilné aplikácie na Firebase.
  • Nastavíme analytickú stratégiu, dôležité metriky a KPI.
  • Vyškolíme váš tím tak, aby s nástrojom dokázal efektívne pracovať.

Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov