Súčasťou digitálnej marketingovej stratégie je u veľa firiem tvorba blogu a písanie článkov. Nie je tomu inak ani u nášho klienta ZSE.

Ich blog má za cieľ prinášať čitateľovi plnohodnotné informácie, ktoré hľadá tak, aby mu dali pridanú hodnotu.

Blog pomáha profilovať značku ZSE ako odborníka v daných témach, ktoré sú naviazané na produktové portfólio. Z časti blogové články tvoria ,,vstupnú bránu” do zákazníckej cesty konkrétnych spomínaných produktov. Nezanedbateľný je určite aj SEO pohľad, primárne na strane on-page optimalizácie.

blog zse - AIR DASE

Tvorba blogu si vyžaduje veľa úsilia a času, preto je dôležité vedieť blog správne vyhodnocovať a prispôsobovať jeho obsah potrebám zákazníkov. 

Úvodná analýza

Klient si predtým vyhodnocoval články sám v rozhraní GA4 na základe metrík ako miera odchodu zo stránky, čas strávený na stránke a počet zobrazení.

O tom, prečo čas strávený na stránke nie je úplne najšťastnejšia metrika sme písali už dávnejšie v tomto článku. 👇

Reálny čas strávený na stránke. Viete, ako ho merať?

Google Analytics poskytuje mnoho užitočných prehľadov a ukazovateľov, ktoré uľahčujú prácu s dátami. Treba však vedieť, ako sú...

Zároveň mu tam chýbala možnosť filtrovania článkov podľa tém a autorov.

Prišla na nás preto od klienta požiadavka vytvoriť prehľadný report, v ktorom si bude vedieť vyhodnotiť výkonnosť jednotlivých článkov s možnosťou filtrovania.

Ako v DASE meriame úspešnosť článkov?

V DASE používame kalkulovanú metriku, ktorú sme si nazvali “Real consumed content” (reálne skonzumovaný obsah).

Ide o kombináciu času stráveného na stránke a hĺbky zoscrollovania. To znamená, že na to, aby bol článok označený ako “real consumed” musí sa používateľ doscrollovať na koniec článku a zároveň na článku stráviť určitý čas.

Čo v tomto prípade znamená slovo “určitý”?

Script vyhodnotí, za koľko v priemere sa má článok prečítať. Čo sa týka hĺbky scrollovania, tam je to dané poslednou bodkou textového obsahu článku.

Ak je na stránke nejaké interaktívne tlačidlo, na ktoré má čitateľ v článku kliknúť, môžete pomocou kombinácie prístupu Reálne prečítaného článku a daného interaktívneho tlačidla určiť, ktorý typ článku je úspešnejší a zamerať sa naň. Takýto pomer sme nazvali Article interaction rate a počítame ho s akoukoľvek interakciou, ktorá je pre klienta dôležitá.

Napríklad, ak máte v článku galériu s obrázkami, viete merať, v ktorom článku ľudia viac klikali na obrázky a prispôsobiť tomu obsah.

Na výber majú naši klienti z nasledujúcich meraní:

AIR dase

Naše riešenie

Našim riešením bolo vytvorenie reportu, ktorý vyhodnocuje kvalitu článkov podľa toho, či čitateľ článok prečíta a či vykoná popri čítaní nejakú mikroakciu.

Čitateľ môže napríklad kliknúť na banner, prehrať video v článku, kliknúť na súvisiaci článok, skopírovať text z článku, alebo si pozrieť galériu obrázkov. Typ konkrétnych akcií vždy závisí od webu klienta.

dase air zse casestudy

 

Najdôležitejšia metrika, ktorá ZSE zaujímala, bol reálne skonzumovaný obsah.

Odlišujeme tak doskrolovanie sa na celej stránke a sledujeme len konkrétny článok, pretože ZSE blog má rozsiahlu spodnú časť stránky, ktorá by pri štandardnom meraní „hĺbka zoscrollovania stránky“ značne skreslila výsledky.

Klient si vie v reporte zvoliť akú tému, alebo autora chce reportovať a podľa jednotlivých akcií na stránke vyhodnotiť výkonnosť daných článkov.

dase air zse casestudy

Ako finálny report vyzerá?

Klient bol s vizuálnou a informatívnou stránkou reportu veľmi spokojný. Vďaka tomuto prehľadnému a komplexnému reportu vie, ktorý článok má akú čítanosť a aká akcia je na blogu najčastejšie vykonávaná.

dase air zse casestudy

Podľa toho môže meniť jednotlivé prvky v článku, napríklad presúvať CTA buttony, zmeniť ich farbu alebo text. Pokiaľ je článok dlhý a doskrolovanie nízke, vie, že musí dôležitú informáciu v článku presunúť do vyššej časti, aby ju čitatelovi odovzdal.

dase air zse casestudy

Klient vďaka tomuto reportu pristupuje k optimalizácii tvorbe obsahu na základe dát a nie len na základe pocitov. A to je hlavným cieľom u nás v Dase, smerovať klientov k data-driven rozhodnutiam na základe našich riešení.

dase air zse casestudy

Ako sa to odrazilo na výkonnosti blogu ZSE?

„A ak sa bavíme o reálnom využití custom meraní na blogu, vo výsledku sa snažíme robiť rozhodnutia založené na reálnych dátach. Napr. topujeme články, ktoré vidíme, že majú najväčší potenciál z pohľadu dopytu po informáciách.

Tiež sme reálne upravovali články na základe vyššie spomínaných metrík, t.z., že sme ich buď skracovali, pretože boli príliš dlhé, alebo sme sa hrali s CTA prvkami tak, aby sme maximalizovali traffic na produktové stránky.

Ak môžem príklad, tak konkrétne na jednom z dôležitých predsezónnych článkov ku klimatizáciám sa nám postupnými úpravami podarilo zdvihnúť reálnu dočítanosť článku z 3 na 11%.

Keď sa pozrieme na optimalizáciu CTA prvkov, tak sme sa posunuli z pôvodného CTR-ka ( blog – produktová landing page) 0,87 % na  2,48 %.

V kvantitatívnom vyjadrení sme takto dokázali priniesť niekoľko stoviek návštev na produktové stránky navyše. A to ešte nekončíme s optimalizíáciou ani tohto článku, ani ďalších ostatných :)“

Lukáš Porhájaš
Digital expert ZSE

Ak ste sa v potrebách nášho klienta našli a tiež by ste chceli vyhodnocovať výkonnosť vášho blogu podľa relevantných metrík, napíšte nám a vytvoríme aj vám report na mieru 🙂

Lukáš o celej ich ceste rozpráva aj v našom podcaste DATABASED. Nájdete ho na SPOTIFY, alebo na YOUTUBE. 👈