Názov klienta nebudeme v tomto článku spomínať, ale ide o veľkú medzinárodnú personálnu agentúru, ktorá sprostredkúva prácu v zahraničí. Fungujú na trhoch po celej Európe a obstarávajú vyše 20 značiek (samostatných stránok) v rôznych jazykoch.

Úvodná analýza

Klient používal iba jeden kontajner pre všetky značky (vyše 20 stránok v jednom GTM). Táto konštrukcia GTM kontajnera bola ideálna na začiatku, keď mala agentúra iba pár webov s takmer ideálnym obsahom stránok.

S rozširovaním značky a rastom firmy prišlo oveľa viac stránok, ktoré začali byť tiež zakomponované v  tom istom GTM kontajneri.

Postupne pribúdali aj špeciálne požiadavky pre konkrétne stránky (napr. špeciálne meranie pre jednu stránku, t.z. že musel byť vytvorený špeciálny tag s triggerom, ktorý musel vylúčiť spúšťanie na iných stránkach a podobne).

DASE blog case study GTM kontajnery

*stará implementácia – predtým – jeden veľký GTM kontajner so všetkými custom požiadavkami pre každý jeden web

To spôsobovalo efekt snehovej gule, pretože čím viac tagov a elementov v GTM, tým viac sa predlžovalo načítanie stránky.

Stará konštrukcia sa stala príliš komplexná a náročná na udržiavanie.

Nová implementácia a vylepšená štruktúra

Základom bolo prejdenie zo zastaralého Universal Analytics, ktorý akurát končil na náš Google Analytics 4 štandard.

Dôležitým krokom bolo pre nás aj zjednotenie jazyka pre názvy eventov, parametrov atď. Predtým mal každý web všetko vo svojom vlastnom jazyku, čo spôsobovalo zmätok. Vybrali sme preto jeden jazyk pre všetkých – angličtinu.

Nasledovalo kompletné prerobenie štruktúry GTM, udalostí, vlastných parametrov a všetkého čo k tomu patrí.

Vytvoril sa úplne nový implementačný dokument pre developerov s dôkladne premysleným namingom (nazývaním) eventov, spúšťačov (triggerov) a vlastných dimenzií.

Vytvorenie modulov

Moduly sa vytvárali podľa požiadaviek klienta – pre každý logický celok je vytvorený samostatný modul.

Pre GA4 merania sme vytvorili 3 moduly:

👉 basic tracking – základné meranie (kliky, errory,..), nastavenia, consent a podobne
👉 jobcore – trackovanie interakcií s pracovnými ponukami pomocou ecommerce eventov
👉 advanced tracking – custom merania klienta (blog, menu, custom prvky)

Pre marketingové platformy sú vytvorené samostatné moduly (modul pre FB, modul pre GAds, atď.).

Rozdelenie všeobecného kontajnera na samostatné, čo značka (stránka) to samostatný GTM kontajner.

Všetky stránky/značky pracujú s rovnakými developermi a teda kód stránky je v základe rovnaký. Preto sa vedia moduly pohodlne nastavovať pre každú stránku. Vďaka jednote kódu sa výrazne znižuje časová náročnosť každej implementácie GA4 a GTM pre novú stránku.

Tým, že každá stránka má vlastný kontajner na trackovanie, dajú sa pohodlne riešiť špeciálne požiadavky pre konkrétne stránky a stále sa zachová prehľad.

Pre klienta sme vytvorili sme aj špeciálny sheet, kde máme presne spísané, kde na akej stránke sú implementované aké moduly, zároveň tam máme aj presný prehľad o IDčkach pre všetky marketingové služby, GA4 či GTM.

DASE blog case study GTM kontajnery

*nová implementácia – teraz – každá stránka má vlastný GTM kontajner. Každé GTM pre stránku obsahuje len to, čo je pre danú stránku relevantné.

Výhody

  1. Veľmi rýchle nasadanie meraní pre novú značku (stránku) ako predtým t.z. že sa masívne šetrí budget. Síce počiatočná investícia na prípravu a implementáciu tohto systému bola vyššia, vynahradzuje sa to pri každej novej implementácii. (od našej reštrukturalizácie už spúšťali 6 nových stránok).
  2. Ľahké a rýchle riešenie custom požiadaviek.
  3. Zrýchlenie načítania stránok. Na stránke sa spúšťa GTM skript iba s relevantnými tagmi, pre danú stránku.
  4. Štandardizácia celého trackovania.
  5. Flexibilita a prehľad.
  6. Možnosť porovnať jednotlivé značky medzi sebou, pretože majú rovnaký naming a rovnaké eventy, ktoré vieme vidieť v GA4.

    DASE blog case study GTM kontajnery

*agentúra si môže vyberať aké moduly potrebuje a len tie následne naimportujeme do GTM pre konkrétnu značku. Tým eliminujeme zbytočné merania, ktoré nie sú pre daný web relevantné.

Tento systém na iba jednu nevýhodu. Ak treba vykonať nejaké zmeny (update elementov, alebo nový prístup k eventom), ktoré sa týkajú všetkých stránok, musí sa to samostatne importovať do každého GTM kontajneru. Takéto zmeny sú ale zdriedkavé.

Ak sa radi vzdelávate v analytike, alebo marketingu, nezabudnite nás sledovať aj na INSTAGRAME, alebo YOUTUBE. 🖖