Obsah článku

Mnohým ľuďom, ktorí sa spoliehajú na službu Google Analytics pri meraní návštevnosti svojich webových stránok, chýbajú vedomosti o tom, ako funguje a ako si ho správne nastaviť. Práve správne nastavenie Google Analytics však pomôže lepšie vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých kanálov, a tým uľahčiť rozhodovanie o investíciách do marketingu marketingu.

Ako vie Google Analytics, odkiaľ prichádzajú vaši návštevníci?

Keď osoba navštívi vašu webovú stránku, prehliadač prečíta základný kód HTML a CSS, aby vedel, čo sa má zobraziť v prehliadači. Ak máte implementovaný Google Analytics kód, súčasťou tohto kódu je skript, ktorý sa spustí, keď prehliadač načíta webovú stránku.

Tento kód robí veľa vecí a jedným z nich je aj sledovanie toho, ako návštevník prišiel na vašu stránku.

Napríklad na webovej stránke A (www.zoznamfiriem.sk) je odkaz na webovú stránku B (www.mojastranka.sk). Za predpokladu, že webová stránka B (www.mojastranka.sk) má nainštalovanú službu Google Analytics, návštevy webovej stránky A (www.zoznamfiriem.sk) sa zobrazia v reportoch z Google Analytics stránky B.

Google Analytics rozoznáva prichádzajúce návštevy z hľadiska niekoľkých dimenzií. Tieto dimenzie sa používajú na kategorizáciu návštevníkov do rôznych segmentov, čo vám pomáha lepšie pochopiť, odkiaľ prichádza návštevnosť vašich stránok, ktoré marketingové ciele fungujú dobre a ktoré potrebujú úpravy.

Čo sú UTM kódy a prečo sú také dôležité?

V roku 2005 prevzal Google spoločnosť Urchin Software Corporation. Práve ich softvér položil základy toho, čo dnes poznáme ako službu Google Analytics.

UTM kódy sú bity textu, ktoré môžete pridať k odkazu (URL) a doplniť tak potrebné informácie, ktoré si následne viete pozrieť v Analyticse. V podstate UTM kódy vysvetľujú príbeh o tom, ako k vám prichádza vaša návštevnosť. To funguje pomocou troch, alebo štyroch prvkov nazývaných parametre UTM.

Čo môžete sledovať pomocou kódov UTM?

Sociálne médiá

Parametre UTM vám umožňujú sledovať úsilie v oblasti sociálnych médií a zistiť, ktorý obsah bol najefektívnejší na jednotlivých kanáloch. Ide napríklad o Facebook, Instagram a podobne.

Pokiaľ máte spustené platené reklamy na Facebooku a nepoužívate UTM parametre, v Google Analytics vidíte iba zdroj návštevy Facebook a médium referral. Tam však spadá aj “organická” návštevnosť z Facebooku, za ktorú priamo neplatíte. Využitím UTM parametrov však viete takéto typy návštevnosti rozlíšiť.

E-maily

UTM môžu mať pripojené aj odkazy v rámci e-mailu. Môžete získať diferencované metriky prekliknutia z toho istého e-mailu, napríklad údaj o tom, koľko ľudí klikne na odkaz v hornej časti e-mailu a koľko v dolnej. Ak chcete získať jedinečnú úroveň granularity, označte rovnakú vstupnú stránku alebo webovú adresu pri registrácii v e-mailoch odosielaných do rôznych zoznamov alebo v rôznych časoch.

Platené reklamy

PPC reklama môže byť dôsledne monitorovaná UTM kódmi. Môžete tak odlíšiť výkonnosť reklamy podľa jednotlivých verzií reklamy, prípadne podľa toho, čo v danej reklame propagujete.

TIP: Jediným miestom, kde neodporúčame používať UTM, je interné sledovanie. Pri každom kliknutí na odkaz obsahujúci parameter UTM spoločnosť Google označuje novú návštevu (začne sa nová session s iným zdrojom návštevnosti). Ak sa užívateľ naviguje cez niekoľko stránok na vašom webe pomocou UTM, uvidíte ich vo svojej analytike ako nové relácie a vytvoríte si v dátach len neporiadok. Moduly UTM tiež prepíšu pôvodný zdroj návštevy, takže stratíte informáciu, odkiaľ skutočne prišiel užívateľ na vašu stránku.

Každý UTM kód má dva hlavné prvky: parameter a hodnotu priradenú tomuto parametru.

Všetko za znakom „?“ vo vyššie uvedenej adrese URL je informácia, na základe ktorej Google Analytics dokáže správne kategorizovať návštevy z tohto odkazu na webovú stránku.

Rôzne typy parametrov UTM

Existuje 5 rôznych typov nastavení UTM, ktoré umožňujú pokročilé sledovanie kampaní v Google Analytics. Z nich sú potrebné tri a dve sú nepovinné:

Požadované parametre

Názov zdroja: utm_source

Parameter označujúci prostriedky používané na podporu kampane. Ak vezmeme uvedený príklad, médium by slúžilo na označenie, že ide o platenú kampaň.

Ak napríklad platíte za každé kliknutie na banner, médium môžete označiť ako paid  alebo cpc (cena za kliknutie).

Názov média: utm_medium

Parameter označujúci prostriedky používané na podporu kampane. Ak vezmeme uvedený príklad, médium by slúžilo na označenie, že ide o platenú kampaň. Ak sme predpokladali, že platíme za každé kliknutie na banner, médium by bolo CPC (cena za kliknutie).

Názov kampane: utm_campaign

Parameter, ktorý presne identifikuje cielenú propagáciu alebo kampaň. Napríklad ak kampaň na vašej zadanej lokalite bola pre vianočnú reklamu, nastavenie by mohlo byť vianoce2019.

Voliteľné parametre

utm_term

Parameter priradený ku kľúčovým slovám kampane. Používa sa na kampane pre vyhľadávače, kde sa chce sledovať správanie návštevníkov, prichádzajúcich z rôznych kľúčových slov.

utm_content

Parameter používaný na identifikáciu typu obsahu, ktorý prilákal návštevníka. Napríklad pre vianočnú kampaň môžete použiť doprava zadarmo alebo 10 % zľava.

Ako integrovať UTM tagy?

Samozrejme, písanie tohto dlhého reťazca znakov sa môže zdať dosť desivé, takže väčšina ľudí používa generátory URL. Spoločnosť Google ponúka veľmi jednoduchý nástroj Campaign URL Builder na tvorbu URL adries.

Tento šikovný nástroj umožňuje pripojiť hodnoty pre každý z týchto parametrov. Generátor potom spraví kúzlo a pospája ich navzájom do peknej URL adresy. Stačí vyplniť uvedené polia a poslať požiadavku. Parametre UTM rozlišujú veľké a malé písmená a musia byť vždy zadané rovnako. Ak nie sú, Google ich označí ako rôzne kanály v reportoch.

TIP: Pre poriadok v dátach odporúčame, aby ste vždy pre všetky dáta, ktoré odosielate do Analyticsu, používali iba malé písmená. Predídete tým veľa nepríjemnostiam. Alternatívou môže byť použitie filtra pre malé písmená.

utm builder

TIP: Pokiaľ potrebujete použiť skrátený link, UTM parametre pripojte ku originálnej URL ešte pred skrátením.

Záver

Označenie prichádzajúcej návštevnosti je jednou z najdôležitejších úloh v online marketingu, a aj napriek tomu sa stretávame s množstvom nesprávne označených návštev. 

Trik je zabezpečiť, aby služba Google Analytics získala čo najviac relevantných informácií o tom, ako návštevník skončil na webových stránkach. Napríklad návštevník sa tam môže dostať prostredníctvom bežného odkazu na webovej stránke, reklamy, odkazu v e-maile a z ďalších zdrojov. Ak neoznačujete svoje URL adresy, služba Google Analytics získa od návštevníka len obmedzené informácie. Znamená to zdroj návštevnosti a odhad toho, čo má byť médium, čo je typicky „odporučenie“ (referral).

Ak Vám UTM kódy doteraz pripadali ako strašiaky, verím, že sa na ne odteraz budete skôr pozerať ako na príbehy, ktoré v sebe skrývajú. 🙂