Obsah článku

Zoskupenie kanálov (Channel Grouping) je jedno zo základných nastavení Google Analytics, ktoré býva ignorované, prípadne chybne nastavené. Ako ho správne nastaviť  a využívať? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Čo je zoskupenie kanálov a na čo slúži

Zoskupenie kanálov slúži v Google Analytics na vytvorenie špecifických skupín, na základe ktorých vieme rýchlejšie a jednoduchšie analyzovať dáta. Vďaka tomuto nastaveniu môžete napríklad vidieť dáta pre platené kanály a porovnať ich s organickou návštevnosťou, prípadne z návštevnosťou zo sociálnych sietí. Viete si porovnať, koľko transakcií či konverzií vám prišlo z ktorej skupiny kanálov a do ktorého kanála sa oplatí investovať peniaze a čas. Základom je správne zoskupiť Zdroj/Médium, z ktorého prišiel užívateľ na webovú stránku. 

Google Analytics už v predvolenom zoskupení kanálov (Default Channel Grouping) poskytuje základné rozdelenie návštevnosti. Toto nastavenie však často neodráža realitu vašej návštevnosti, a preto je vhodné predvolené zoskupenie kanálov upraviť alebo doplniť vlastné zoskupenie kanálov. 

Predvolené vs. vlastné zoskupenie kanálov

Aký je rozdiel medzi predvoleným a vlastným zoskupením kanálov? Aj keď vlastné zoskupenie kanálov môže vyzerať ako predvolené, je medzi nimi zásadný rozdiel. Totiž, predvolené zoskupenie upravuje dáta natrvalo a nedokáže ich zmeniť retrospektívne

To znamená, že zmeny v zoskupení sa budú zobrazovať iba od okamihu zmeny (minulé dáta už nemôžete prepísať). Preto musíte byť pri nastavení default channel groupingu veľmi opatrní – ak ho nastavíte zle, dáta budú priradené nesprávne dovtedy, kým to neopravíte.

Naopak, vlastné zoskupenie kanálov (Custom Channel Grouping) nemení dáta, len ich zobrazuje v inej štruktúre. Preto vieme pomocou neho vidieť iné zoskupenie kanálov aj na minulých dátach. Keďže však upravuje len tabuľkové zobrazenie dát, trvá mu dlhšie, kým sa vygeneruje. Ďalšou nevýhodou je, že ho, zatiaľ, nevieme použiť v Data Studiu. Dôležité je aj myslieť na to, že vlastné zoskupenie kanálov uvidí len ten profil, pod ktorým bolo vytvorené (ak používate agentúrny email na prístup do Google Analytics a klient pristupuje do Analyticsu cez svoj vlastný email, vytvorené zoskupenie neuvidí).

TIP: Odporúčame najprv nastaviť vlastné zoskupenie kanálov a otestovať ho. Ak je nastavené správne,  môžete ho následne použiť ako predvolené zoskupenie kanálov a vyhnete sa prípadnému znehodnoteniu dát.

Ako postupovať pri nastavení zoskupenia kanálov

Zoskupenie kanálov nastavujeme vždy pre konkrétne Zobrazenie (View). Určite odporúčam, aby ste ponechali pôvodné nastavenie pre jedno zobrazenie, ktoré používate ako zálohu.

Do zoskupenia sa dostanete cez nastavenia zobrazenia, kde si vyberiete možnosť Nastavenia kanála -> Zoskupenie kanálov

Pokiaľ chcete vidieť iba vlastné zoskupenia, nájdete ich nižšie v Osobných nástrojoch a prvkoch. 

zoskupenie kanálov

Google Analytics poskytuje možnosť buď vytvoriť úplne nové zoskupenie, alebo si skopírovať súčasné (napr. predvolené) a upraviť si ho podľa potrieb. Samozrejme, po úprave môžete zoskupenie zdieľať.

zoskupenie kanálov
zoskupenie kanálov
Pri vytváraní nového zoskupenia je dôležité, aby ste mysleli na správne poradie. Funguje to totižto ako lievik. Návštevnosť, ktorá spĺňa vrchné podmienky, už “neprepadne” nižšie. Je vhodné, aby ste si dopredu premysleli, ako chcete dáta vidieť, ktoré kanály chcete zoskupiť a na základe toho vytvorili podmienky zoskupenia.

Nové kanály sa pridávajú vždy úplne navrchu, preto je ich následne musíte presunúť podľa potreby.

zoskupenie kanálov

Následne je potrebné skontrolovať, či ste nastavenie zoskupenia zvládli správne.

Pre príklad uvediem základné zoskupenie, ktoré je veľmi podobné predvolenému, avšak sa odlišuje v rozoznávaní platenej reklamy na Facebooku.

zoskupenie kanálov

V nastaveniach podmienok môžete kombinovať podmienky definované systémom s vlastnými. 

Prehľad reportov umožňujúcich zobrazenie zoskupenia kanálov

Najčastejšie využijete zoskupenie kanálov v reporte Akvizícia – > Všetka návštevnosť – > Kanály. V tomto reporte si môžete prepínať medzi Default Channel Groupingom a Custom Channel Groupingom. Zároveň si môžete pridať sekundárnu dimenziu Zdroj / Médium (pokiaľ potrebujete) a zvoliť si, akú konverziu chcete vidieť pre dané zobrazenie (cieľ alebo transakcie).

zoskupenie kanálov

Rozdelenie kanálov môže vyzerať napríklad takto:

zoskupenie kanálov
Ďalšia skupina reportov, kde využijete Channel Grouping, sú Viackanálové lieviky. Nachádza sa tu viacero reportov, ktoré vám umožňujú vidieť atribúciu, asistované konverzie, prípadne dĺžku nákupného cyklu návštevníka. Aby ste vedeli lepšie vyhodnotiť svoje marketingové úsilie a vynaložené finančné prostriedky na kampaň, je dobré analyzovať, ktorý kanál vám prináša najvyššiu hodnotu.

zoskupenie kanálov

Záver

Ako vidíte, nastavenie zoskupenia kanálov nie je vôbec náročné a má veľkú pridanú hodnotu v zobrazení dát. Hlavne netreba zabudnúť na správne premyslenie štruktúry, v akej chcete dáta vidieť a všetko dôkladne otestovať.

Pokiaľ si však nie ste istí, veľmi radi vám s nastavením pomôžeme 🙂 .