Pokiaľ analyzujete svoje dáta v Google analytics 4, určite ste sa aj vy stretli v akvizičných reportoch s nevyžiadanou unassigned návštevnosťou… 😬

Unassigned traffic je návštevnosť, ktorá nespadá pod žiaden priradený zdroj, alebo médium v GA4 (označované ako default channel group). Nižšie sa pozrieme na možné dôvody, prečo to tak je a ich riešenia.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Ako rozdeľuje GA4 návštevnosť používateľov?

Zdroje návštevnosti nám poskytujú informácie, odkiaľ používateľ prišiel na náš web. GA4 zoskupuje jednotlivé návštevnosti podľa určitých pravidiel do Predvolenej skupiny kanálov (Default channel group).

Momentálne je definovaných 18 predvolených kanálov:

 • Affiliates
 • Audio
 • Cross-network
 • Direct
 • Display
 • Email
 • Mobile Push Notifications
 • Organic Search
 • Organic Shopping
 • Organic Social
 • Organic Video
 • Paid Other
 • Paid Search
 • Paid Shopping
 • Paid Social
 • Paid Video
 • Referral
 • SMS

Pokiaľ sú zdroje návštev napr:

👉 google / organic
👉 yahoo / organic

,GA4 ich pridelí pod kanál Organic.

Pokiaľ sú ale zdroje návštev:

👉 ebook / pdf
👉 blog / (not set)
👉 rss / RSS

,GA4 ich nevie prideliť a označí ich ako Unassigned.

Bližšie informácie o nerozpoznanej návštevnosti si viete pozrieť cez sekundárnu dimenziu 👉 session source/medium.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Čo sú hlavné príčiny Unassigned návštevnosti a ako sa im vyhnúť?

Manuálne UTM tagovanie

Najčastejšou príčinou Unassigned návštevnosti je manuálne nastavenie UTM parametrov, ktoré nespĺňajú Google štandardy. Pokiaľ použijete utm_medium, ktoré nie je definované v zozname utm_medium=fb-ad, systém to zaradí pod Unassigned.

👉 dase-analytics.com/?utm_source=facebook&utm_medium=fb-ad&utm_campaign=longterm_promo

Správne označené utm_medium by v tomto prípade bolo utm_medium=cpc a celá návštevnosť bude spadať pod Paid Social.

👉 dase-analytics.com/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=longterm_promo

Pomôckou na správne otagovanie URL je google nástroj Campaing URL Builder. Nevyhnutými parametrami sú zdroj utm_souce, médium utm_medium a názov kampane utm_campaign. Pokiaľ tieto 3 parametre nie sú doplnené, zdroj a médium budú označené ako (not set) a celá návstševnosť ako Unassigned.

V prípade že pracujete s Google ads, alebo Display & Video 360, odporúčame používať Auto-tagging, kde sú potrebné parametre pre správne klasifikovanie doplnené automaticky.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Reportovacia identita

GA4 ponúka 4 metódy sledovania používateľov naprieč platformami. Medzi reportovacie identity patrí ID používateľa, Google signály, ID zariadenia a modelovanie. Určenie správnej metódy vie predchádzať Unassigned návštevnosti. Odporúčanou metódou je sledovanie cez ID zariadenia.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Chybne implementovaná GA4

Uistite sa, že máte GA4 implementovanú správne. Veľa stránok ponúka na implementáciu GA4 a/alebo Enhanced ecommerce pluginy. Tie ale nie sú považované za štandardizované nastavenia GA4, čo vedie k viacerým nezrovnalostiam v reportovaní. Jediná štandardizovaná implementácia je cez Google Tag Manager alebo gtag.js.

Tak isto sa uistite, že sa implementačný tag odosiela pred spustením akéhokoľvek iného event tagu. V opačnom prípade môže chýbať client_id, session_id, alebo zdroj/médium návštevy.

Ešte nespracované dáta

Ďalšou príčinou môže byť, že sa pozeráte na dnešné, alebo včerajšie dáta a systém ich ešte nestíhol priradiť. Dajte systému viac času (medzi 24 až 48 hodín) na spracovanie dát.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Nesprávne nastavený Measurement protocol

Measurement protokol je spôsob, ktorým viete posielať dáta do GA4. Umožňuje vám posielať dáta z vášho servera do GA4. Jedná sa však o dáta, ktoré ste už na vašom webe nazbierali. Nie o dáta o novej relácii, alebo novom používateľovi.

Každý odoslaný event preto potrebuje obsahovať parametre session_id a client_id. A pokiaľ sa odosielajú dáta o relácii, ktorá už vypršala, event musí obsahovať aj parameter timestamp_micros. V opačnom prípade označí relácie bez daných parametrov za (not set).

Chýbajúci session_start event

V GA4 by mal byť pri každej relácii spustený event session_start. Pokiaľ tento event chýba, reláciu označí ako (not set). Diať sa to môže napr. pri server-side taggingu, kedy sa tento event neodošle do GA4, alebo sa GA4 tag spustí pred Google tag-om.

Cross-domain tracking a Ad blockers

Pokiaľ nemáte správne nastavený cross-domain tracking, pri presmerovaní stránky môže URL stratiť UTM/GCLID parametre. GA4 následne nebude vedieť priradiť zdroj/médium návštevy. Uistite sa preto, aby sa pri presmerovaní UTM parametre zachovali.

Tak isto môžete o tieto informácie prísť cez nastavenia súkromia a Ad blockers.

Používanie Audience triggers

Zaškrtnutiu triggera pri vytváraní publika môže mať tiež za následok Unassigned návštevnosť. Je to spôsobené tým, že ak používateľ splní podmienku na zaradenie do publika, do GA4 sa odošle event, ktorý v prípade, že už nemá pridelenú session, spadne pod (not set) návštevu. Tá, ako sme spomínali vyššie, spadne pod Unassigned.

ako si opravit unsassigned traffic v ga4 DASE

Záver

Ako z textu vyplýva, Unassigned návštevám sa nevyhneme. Ich počet však vieme znížiť cez správne tagovanie, správnu implementáciu na webe a pravidelnú kontrolu a sledovanie dát. Keď venujete čas správnemu nastaveniu vašich dát, získate plnohodnotné informácie o výkonnosti vášho webu, ktoré viete ďalej využiť pri zefektívnení vášho biznisu.

Ak vás zaujíma analytika a marketing, prihláste sa do nášho newslettra. Buď na linku tu, alebo jednoducho zoscrollujte nižšie. 👇