Google pred pár mesiacmi predstavil Google Consent Mode.

O tom, čo Consent Mode vlastne je a ako funguje si môžete prečítať v tomto článku.

V skratke, Google Consent Mode integrácia umožňuje Google tagom posielať dáta v cookieless forme (neukladajú a nečítajú sa žiadne cookies) ak používateľ nesúhlasí s využívaním úložiska na analytické, alebo marketingové účely.

Tieto ‘cookieless’ hity však neboli v štandardnom rozhraní prístupné, a tak prirodzene po integrovaní Google Consent Mode-u veľa účtov zaznamenalo pokles naprieč všetkými metrikami v Google Analytics účtoch (interakcie používateľov, ktorí nesúhlasili s prístupom k analytickým cookies nie sú v GA4 property zahrnuté). Samozrejme, tento prepad je priamo úmerný počtu používateľov, ktorí tieto cookies zamietli.

Modelovanie správania v Google Analytics 4 slúži práve na to, aby túto medzeru vo vašich dátach vyplnilo.

Google Analytics 4 využíva dáta od používateľov, ktorí poskytli plný súhlas, aby vytvoril trénovací dataset. Na základe tejto trénovacej množiny potom identifikuje podobných používateľov, ktorí prístup neposkytli a snaží sa na základe trénovacej množiny modelovať správanie a tak dopočítať niektoré metriky.

Je celkom zaujímavé, ako modelovanie funguje.

Modelované (alebo odhadované) dáta sú porovnávané s dátami od používateľov s plným súhlasom, ktoré neboli začlenené v trénovacej množine. Tým dokáže Google upravovať premenné v modeli a zabezpečiť väčšiu presnosť. Je tiež zaujímavé, že modelované dáta nie sú vždy zahrnuté v GA4 reportoch – modelované dáta sú zahrnuté len vtedy, ak model dosiahne vysokú úspešnosť a modelované dáta vykazujú vysokú úroveň dôveryhodnosti.

Treba si však uvedomiť, že toto modelovanie zostáva do veľkej miery „Black Box“ riešenie, čo znamená, že sme úplne odkázaní na Google a jeho prístup, bez možnosti akéhokoľvek zasahovania do procesu.

Ako zistím, či sa pozerám na modelované dáta?

Modelované dáta môžu byť súčasťou vašich štandardných reportov v GA4. To, či daný report obsahuje modelované dáta zistíte po kliknutí na ikonu v hornej časti reportu (hneď vedľa názvu reportu).

modelovanie v GA4

 

Aké sú ďalšie predpoklady?

Na to, aby ste modelovanie správania v GA4 mohli využívať, potrebujete splniť tieto predpoklady:

  • Musíte mať integrovaný Google Consent Mode naprieč všetkými stránkami na vašej stránke,
  • V GA4 property, kde chcete modelovanie využívať musíte zaznamenať aspoň 1000 udalostí denne s analytics_storage=’denied’ a to po dobu aspoň 7 dní,
  • Na vytvorenie trénovacej množiny potrebujete aspoň 1000 používateľov posielajúcich udalosti s analytics_storage=’granted’ a to aspoň za 7 dní v posledných 28 dňoch.

Čo prinesie budúcnosť?

Je zaujímavé sledovať, akým smerom sa vyvíja spôsob ako a s akými dátami pracujeme.

Len pred pár rokmi bolo pomerne jednoduché dosahovať pomerne vysoké percento presnosti (samozrejme, stále sme mali problémi s cross-device atribúciou, atď, ale predsa len svet pred GDPR, kde väčšina cookie bannerov bola len “na okrasu”, bol z tohto pohľadu o dosť jednoduchší).

Toto sa však mení a so silnejúcou diskusiou o ochrane údajov v online svete sa aj mení spôsob, s akými dátami pracujeme.

Modelovanie správania je určite zaujímavým krokom, otázkou však stále zostáva, akú reputáciu si tento systém vybuduje v analytickej komunite a či bude považovaný za nový štandard pri práci s GA4 dátami. Alternatívou je akceptovanie chýbajúcich dát a práca len s dátami, ktoré boli zbierané po získaní plného súhlasu.

V takom prípade ale treba počítať s tým, že táto medzera sa bude do budúcnosti zväčšovať.