Čo je Consent Mode?

Google Consent Mode je mechanizmus, ktorý umožňuje tagom od Google-u reagovať na úroveň consent-u vašich používateľov.

Je potrebné si uvedomiť, že Consent Mode nenahrádza funkcionalitu cookie lišty. Consent Mode len povoľuje prístup (čítanie a zapisovanie) k rôznym typom úložísk – tzn. hovorí o tom, či sa môžu čítať alebo zapisovať cookies, ktoré spadajú do danej kategórie, alebo nie. Na to, aby ste mohli začať využívať Consent Mode, musíte mať na webe už fungujúcu cookie lištu, ktorá umožňuje používateľom zvoliť, aký typ cookies môžete ukladať.

Consent Mode rozlišuje päť typov úložísk:

  • analytics_storage
  • ad_storage
  • functionality_storage
  • personalization_storage
  • security_storage

Pamätajte, že Consent Mode je stále v beta verzií a je teda pravdepodobné, že sa ešte môžu veci zmeniť pred tým, než bude oficiálne spustený.

Princíp fungovania

Pri načítaní webu je potrebné zadefinovať predvolenú úroveň consentu pre každý typ úložiska. Ak tento krok vynecháte, predvolená hodnota bude “granted” pre všetky typy úložísk – to znamená,. že sa bude jednať o tzv. opt-out mód, keď sa dáta budú odosielať v štandardnom móde a až po zakázaní prístupu k istým úložiskám sa bude logika meniť.

Ak chcete implementovať opt-in mód (ktorý je odporúčaný), musíte nastaviť predvolené hodnoty manuálne. V tomto prípade budú všetky úložiská predvolene vypnuté a používateľ sa môže rozhodnúť, ktoré z nich povolí, a ktoré ponechá vypnuté.

Aby ste zadefinovali predvolenú úroveň consentu, musíte zavolať nasledujúcu funkciu (je pritom jedno, či využívate GTM alebo gtag.js):

gtag("consent", "default", {
ad_storage: "denied",
analytics_storage: "denied",
functionality_storage: "denied",
personalization_storage: "denied",
security_storage: "granted",
wait_for_update: 2000
});

Pri upravení úrovne consentu je potrebné zavolať funkciu nižšie a upraviť úroveň consentu pre jednotlivé úložiská z “denied” na “granted”:

gtag('consent', 'update', {
ad_storage: 'denied',
analytics_storage: 'granted'
});

Taktiež máte možnosť upraviť úroveň consentu len pre určitý región, pridaním atribútu ‘region’:

gtag('consent', 'default', {
ad_storage: 'denied',
analytics_storage: 'denied',
wait_for_update: 2000,
region: ['US','UK']
});

Správanie tagov

Zameriam sa na GAds a Floodlight tagy pre marketing a UA a GA4 tagy, nakoľko tieto tagy majú sofistikovanejšiu integráciu a nie sú automaticky blokované, ako iné tagy.

Google Ads a Floodlight

Google Ads a Floodlight tagy požadujú ad_storage.

google Consent mode 1

Consent Mode pre Google Ads a Floodlight tagy.

Ak ad_storage nie je povolený, Google Ads a Floodlight tagy:

  • Ak URL obsahuje gclid parameter, tento parameter nebude zapísaný do first-party cookie. Navyše, ak už nejaké marketingové cookies existujú, nebudú čítané

 

Ak ad_storage nie je povolený, máte možnosť ešte viac obmedziť, aké dáta budú do Google Ads alebo Doubleclick-u odosielané zavolaním funkcie:

gtag('set', 'ads_data_redaction', true);

 Ak je parameter ads_data_redaction nastavený na hodnotu true, hity, ktoré slúžia na marketingové účely budú presmerované z domén doubleclick.com a google.com cez googleadsindication.com. Tým sa nebudú ukladať žiadne marketingové cookies (cookies tretích strán). Navyše, z URL adresy budú odstránené akékoľvek identifikátory, ktoré boli pridané po kliknutí na reklamu (napr. gclid).

Universal Analytics a GA4

Druhou sadou tagov, ktoré majú integráciu s Consent Mode-om priamo zabudovanú sú analytické tagy Google Analytics, a to ako pre Universal Analytics, tak pre Google Analytics 4. Tieto tagy okrem analytics_storage vyžadujú, podobne ako je to v prípade Google Ads a Floodlight tagov, aj ad_storage.

Google Consent mode 2

Consent Mode pre Universal Analytics a GA4 tagy.

V prípade, že ad_storage nie je povolený:

  • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať marketingové cookies. Taktiež cookies nebudú môcť byť využité pre Google Signals.

V prípade, že analytics_storage nie je povolený:

  • Google Analytics script nemôže čítať ani ukladať first-party cookies (_ga cookie). _ga cookie obsahuje Client ID – identifikátor, ktorý Google Analytics využíva na rozlišovanie hitov z toho istého zariadenia a prehliadača (čím vytvára metriku Používatelia, alebo Users). Pokiaľ je prístup k analytickému úložisku zamietnutý, táto cookie nemôže byť uložená, preto je identifikátor Client ID vygenerovaný náhodne pri každom načítaní stránky. Consent Mode teda nezabraňuje odosielanie dát do Google Analytics, ale zabraňuje ukladaniu a čítaniu cookies.
  • Hoci sa tieto dáta to Google Analytics odosielajú, nemusíte sa báť, že vám integrovaním Consent Mode-u rapídne vzrastie počet používateľov. Tieto dáta sú odosielané s parametrom gcs – hity, ktoré tento parameter obsahujú sa nezobrazujú v štandardných reportoch GA. Prečo ich teda Google vôbec posiela? Je pravdepodobné, že tieto dáta budú v budúcnosti využité pri modelovaní správania používateľov – na základe dát, ktoré ste získali od používateľov s povoleným analytickým úložiskom sa vytvorí model, ktorý odhadne metriky pre druhú skupinu používateľov, ktorý consent neudelili. Je otázne kedy a ako budú tieto dáta sprístupnené, ale som si istý, že Google na niečom podobnom pracuje.

Ostatné typy tagov

Pre ostatné typy tagov máte možnosť nastaviť požadované úrovne consentu v každom jednom tagu osobitne. Na rozdiel od tagov od Google-u, ktoré podľa úrovne consentu menia dáta, ktoré sa odosielajú a znemožňujú čítať a ukladať cookies, ostatné tagy budú bez dostatočnej úrovne consentu zablokované.

Google Consent mode 3

Nastavenie úložísk pre ostatné tagy (mimo Google tagy).

Google Consent mode 4

 

Ukážka tagu, ktorý bol zablokovaný pre nedostatočný consent.

Tieto tagy sa však znova neodpália, pokiaľ používateľ dostatočnú úroveň consent-u na danej stránke poskytne. Preto by ste mali ostatné tagy odpaľovať aj v momente, keď sa zmení úroveň consent-u. Samozrejme, v tomto prípade sa znovu skontrolujú úrovne consentu pre jednotlivé úložiská a tag sa odpáli iba vtedy, ak sú dostatočné.

 

Zaujímavé je, že pokiaľ sa Google tagy na stránke odpália a odošlú dáta v obmedzenej forme, tieto dáta sa automaticky odošlú znova ak na danej stránke bola neskôr zmenená úroveň consentu, ktorá by umožňovala odoslať dáta v “štandardnej” forme.

Napríklad, ak prídete po prvýkrát na web a zobrazí sa vám cookie lišta, je vysoko pravdepodobné, že ešte pred tým, ako ju odkliknete sa do Google Analytics odošle pageview. Keďže v tom momente ešte analytics_storage nebola povolená, neuloží sa žiadna _ga cookie. V momente, keď používateľ dá súhlas s ukladaním analytických cookies sa pageview odošle znova, no tentoraz sa uloží Client ID do cookie (_ga) a tento identifikátor bude využitý pre každý ďalší Google Analytics hit.

Integrácia a podpora

GTM integrácia zatiaľ len pre Google Tagy (Google Ads a Floodlight pre marketingové cookies a Universal Analytics a GA4 pre analytické cookies).

V ostatných tagoch môžete nastaviť akú úroveň consentu tieto tagy vyžadujú, avšak v tomto prípade budú tagy zablokované (ak nebol dostatočný consent). Ak jednotliví vendori upravia logiku GTM tagov, môžeme sa dočkať podobnej podpory ako to je v prípade Google-u – tzn. tagy nebudú úplne blokované – budú odosielať dáta v nejakej obmedzenej forme a nebudú ukladať cookies.

Zoznam CMP systémov, ktoré majú Consent Mode integrovaný zahŕňa populárne CMP systémy ako Cookiebot, OneTrust alebo Usercentrics.

Ak máte svoj vlastný cookie banner a chcete ho integrovať s Google Consent Mode, môžete tak urobiť práve volaním horeuvedených gtag funkcií – na nastavenie predvolených hodnôt a taktiež na ich úpravu po tom, čo používateľ interagoval s cookie lištou.