Za prvý rok môjho pôsobenia v DASE sa mi pod ruky dostali desiatky GTM kontajnerov. V nich som už videl kadečo, ale jednu vec som v nich nevidel určite – lookup table premennú. V tomto článku sa pozrieme, čo to vlastne tá lookup table je, ako funguje a ukážeme si aj 5 tipov, kedy je dobré ju použiť.

Čo je to lookup table premenná a ako ju používať?

Google definuje lookup table ako dynamickú premennú, ktorej hodnota je definovaná v párovej tabuľke vstupných a výstupných hodnôt. Teraz na túto vetu zabudneme a skúsim vám to tu opísať ľudskou rečou.

Predstavte si situáciu, kedy by ste nejakú značku (napríklad konverznú značku pre Google Ads) chceli odpaľovať iba v prípade slovenskej mutácie webu. V pohode, nastavíte si príslušný trigger iba na slovenskú mutáciu a všetko dokonale funguje. Časom však expandujete na český, nemecký, francúzsky, holandský a severokórejský trh a budete potrebovať odpáliť konverzné značky s inými kombináciami Conversion ID a Conversion Label pre všetkých 5 krajín. Čo urobíte? Vytvoríte si 5 samostatných konverzných značiek a ku každej z nich vlastný trigger? Nie. Odpoveďou je, ako už asi tušíte, lookup table.

Lookup table vám umožní na základe vstupnej hodnoty, ktorú nesie iná premenná (najčastejšie dataLayer premenná, alebo vstavaná premenná), priradiť na výstupe vlastnú hodnotu akú potrebujete. Výstupná hodnota potom môže byť použitá v podmienke pre trigger, ako parameter v ľubovoľnej značke, ale napríklad aj ako premenná vo vlastnom JavaScripte. Poďme sa pozrieť na to, ako by lookup table vyzerala v príklade s konverznými značkami.

Príklad 1: Konverzné značky podľa jazykovej mutácie

Dajme tomu, že aktuálne používanú jazykovú mutáciu posielate do dataLayera, odkiaľ si potom hodnotu ťaháte cez dataLayer premennú {{DL - pageLanguage}}. Táto premenná bude vstupom pre vašu lookup table {{LT - Conversion ID}}. Lookup table bude v tomto prípade vyzerať nasledovne:

lookup table conversion ID

Výstupom bude ID konverzie, ktoré použijete v jednom všeobecnom konverznom tagu pre všetkých 6 jazykových mutácií a ktorý odpálite jedným všeobecným triggerom. Takýmto jednoduchým hackom, ste práve zredukovali počet elementov v GTM z pôvodných 12 (6x tag + 6x trigger) na 3 (1x tag + 1x trigger + 1x lookup table variable). Gratulujem.

Analogicky si môžete vytvoriť druhú lookup table pre hodnotu Conversion Label. Vaša konverzná značka bude potom vyzerať nasledovne:

lookup table variable in gtm tag

Príklad 2: Názvy formulárov podľa ID formulára

Predstavme si príklad, kedy máte na webe rozmiestnených niekoľko formulárov, každý so samostatným {{Form ID}} v podobe reťazca náhodných znakov. Váš developer je, ako inak, zaneprázdnený a vy nechcete do Google Analytics posielať nič nehovoriaci reťazec. Budete opäť vytvárať samostatné tagy a triggery pre každý jeden formulár? Nie. Riešením je opäť lookup table:

lookup table form id form name gtm

Výstup, teda premennú {{LT - Form Name}}následne použijete v evente namiesto natvrdo zadefinovanej hodnoty (napr. v eventLabel). Všimnite si, že v tomto prípade je nastavená defaultná hodnota pre prípad, že vstupné {{Form ID}}sa nebude zhodovať ani s jedným údajom v tabuľke. V takom prípade sa vám do Google Analytics odošle chybová hláška, na ktorú si môžete nastaviť automatické upozornenie e-mailom. Ak niekto na web pridá nový formulár a nepovie vám o tom, zistíte to hneď po jeho prvom vyplnení. Šikovné, že?

Príklad 3: Odpaľovanie značiek len na niektorých stránkach

Je množstvo tagov, ktoré potrebujete odpáliť len na niektorých stránkach. Jedným z nich môže byť aj Hotjar tag a to v prípade, ak chcete zozbierať nahrávky iba z niektorých konkrétnych stránok. Riešením je v tomto prípade pageview trigger s nastavenou podmienkou pre jednotlivé {{Page Path}}. To je, samozrejme, v poriadku, ale predstavte si, že po týždni potrebujete obmeniť zoznam relevantných stránok. Môžete pracne upravovať regex v triggeri, alebo použiť prehľadnú lookup table, resp. ideálne regex table, ktorá funguje podobne, ale umožňuje zadávať podmienky v regex zápise. Viac o používaní regexu sa dočítate v našom staršom článku.

lookup table regex table gtm

Trigger bude vyzerať veľmi jednoducho – jediná podmienka bude, že{{LT - Hotjar Page Selector}}sa rovná hodnote „yes“. Odpadá teda nutnosť písať komplikované regexy, kde sa môžete ľahko pomýliť.

pageview trigger google tag manager

Príklad 4: Rôzne meracie kódy pre rôzne domény

Ak máte viacero totožných webov pre rôzne krajiny, pravdepodobne nebudete potrebovať zvlášť GTM kontajner pre každý jeden z nich. Aj tu vám môže pomôcť lookup table. V tomto prípade bude tabuľka niesť jednotlivé meracie kódy (UA kódy) a následne na ňu budete odkazovať z jednej všeobecnej Google Analytics Settings premennej. Ak potom nastavíte jeden tag, bude automaticky fungovať pre x vašich ďalších webov. Geniálne, čo poviete?

Google Analytics UA ID lookup table in google tag manager

Príklad 5: IP filter v GTM

Naším obľubeným príkladom použitia lookup table (resp. presnejšie regex table) je IP filter definovaný v Google Tag Manageri. Princíp je taký, že cez API tretej strany získate IP adresu návštevníka a túto adresu pošlete do dataLayera. V regex table zadefinujete všetky interné, resp. klientské IP adresy a vrátite slovné označenie, ktoré budete posielať do vlastnej dimenzie, napr. „klient“, „agentúra“, „developer“ a pod. Posledným krokom je zadefinovanie filtra v Google Analytics, v ktorom už ale nebudete musieť používať IP adresy a zložité regexy, ale vlastnú dimenziu a jej hodnoty. Regex table pre IP filter bude vyzerať nasledovne:

ip filter google tag manager regex table

Výhodou takéhoto riešenia je okrem zjednodušenej správy IP filtra (najmä vo väčších spoločnostiach s množstvom interných IP) najmä to, že môžete použiť anonymizáciu IP adries a IP filtre vám budú naďalej fungovať. Takéto riešenie je v súlade s nariadením GDPR. Implemenácia je možno trochu náročnejšia, takže ak by ste mali záujem o takéto riešenie, neváhajte nás osloviť, radi vám s tým pomôžeme.

Otestujte si, či vaša lookup table funguje správne

Len týždeň po zverejnení tohto článku Google obohatil lookup table o šikovnú funkciu – priamo v lookup table si môžete otestovať, akú hodnotu vám premenná vráti. Stačí, ak do validátora zadáte konkrétnu hodnotu a stlačíte enter. V nastavení vašich lookup table premenných to vyzerá nasledovne:

lookup table validator

Ďalšie použitie lookup table premennej

Ako vidíte, možností použitia lookup table premenných sú obrovské a záleží len na vašej kreativite, ako lookup table využijete vo vašom účte. Tak čo, inšpirovali sme vás? Alebo už lookup table využívate? Ak áno, napíšte nám dole do komentárov, budeme radi za každú inšpiráciu.