JavaScript

JavaScript je programovací jazyk, ktorý tvorí spolu s HTML a CSS základ technológie World Wide Web (WWW). Bol vyvinutý v roku 1993 na Illinoiskej univerzite a už v roku 1995 bol implementovaný do prvých webových prehliadačov. Javascript slúži na budovanie dynamických webových stránok a vytváranie interaktívnych prvkov na webe.

 

V kontexte webovej analytiky slúži JavaScript na vytváranie meracích kódov a značiek. Každý merací kód (Google Analytics, Google Ads, Facebook pixel…) je postavený na báze JavaScriptu.