Množstvo z vás používa rôzne Google Tag Manager kontajnery, pre každú z vašich webových stránok. Všimli sme si to pri analytických auditoch vašich GTM kontajnerov.

Existuje pritom veľmi elegantné riešenie, ktoré sprehľadní a zjednoduší prácu s GMT – ak už máte akýkoľvek počet domén. Sú to Lookup tables – viac o nich si povieme v tomto článku.

Čo je to Lookup table? 👀

Je to typ premennej (variable), ktorá je vstavaná v nástroji Google Tag Manager. Lookup table vždy vychádza zo vstupnej premennej (Input variable).

Následne sa pozerá na jej výstupnú hodnotu – ak nájde zhodu s v stĺpci Input, vráti nám hodnotu v stĺpci Output. Tá môže byť konštantou, alebo dokonca ďalšou premennou.

Ukážme si to radšej na príklade 🤓:

Na obrázku nižšie, sme ako Input Variable použili Page hostname (bez www) premennú. Hostname je celý názov vašej domény – www.doména1.sk. Nakoľko naša premenná automaticky “odstriháva” www – v časti zadáme iba doména1.sk.

Ak nastane zhoda v časti Input, výstupom (Output) je Measurement ID našej GA4 property, kam posielame dáta.

Ak teda užívateľ príde na stránku doména1.cz, dáta o jeho návšteve sa pošlú do GA4 property s číslom G-123452. Takto vytvorenú Lookup Table si uložíme napr. pod názvom LT – Domains. LT je naša interná skratka pre Lookup Table.

lookup table obrazok 1

Z nej si následne vieme jednoducho vytvoriť kópiu, v prípade potreby. Tabuľky sa ľahko udržiavajú – dajú sa “recyklovať”. Napr. v konfiguračnom tagu pre Measurement ID, Server Container URL a aj ako hodnotu, niektorých z parametrov akéhokoľvek tagu.

lookup table DASE

Tipy a triky

Kolega Marek v článku Používate lookup table v GTM? Možno by ste mali (+ 5 tipov pre váš web) parádne spísal všetky najznámejšie formy využitia Lookup Table.

V jeho článku spomína aj RegEx table (RT). Jej logika je rovnaká ako pri Lookup Table (LT). RT však môžete použiť známe regulárne výrazy (RegEx) – tie sprístupnia pokročilé možnosti využitia GTM a výrazné uľahčujú prácu.

Ak tiež používate cookie lištu od niektorého z poskytovateľov – jednoducho do LT tabuľky so zoznamom vašich domén doplňte do stĺpca Output, špecifické ID.

Viac v článku Ako si (správne) nastaviť Cookie lištu cez Google Tag Manager.

Lookup Table a tiež RegEx table nájdete aj v Serverovom GTM – tu sú ešte viac nepredstaviteľným pomocníkom. Využívajú sa pri server-side Google Ads konverziách, Facebook Conversion API (FB CAPI), nových Transformations a tiež triggeroch.