Desaťnásobne prekročený rozpočet v Google Ads, “vypnuté” či znásobené meranie transakcií, alebo Google Analytics bez dát. Zažili ste aj vy niečo podobné? Ak patríte k tým šťastlivcom, ktorým podobné nepríjemnosti doposiaľ neskrížili cestu, super pre vás! Nenechajte však nič na náhodu a vyskúšajte niektorú z metód na detekciu anomálií opísaných v tomto článku.

Custom Alerts (Universal Analytics)

Google Analytics ponúka možnosť nastaviť si vlastné upozornenia, ktoré fungujú na základe jednoduchého porovnania hodnôt s predošlým obdobím. Hodnoty akejkoľvek metriky môžete porovnávať v absolútnych číslach (napr. zníženie priemerného času na stránke pod 30s), alebo ako relatívna zmena (napr. prepad transakcií o 20%).

Google Analytics custom alerts - detekcia anomálií

Vlastné upozornenia si nastavíte v Google Analytics na úrovni Views. Nie je to nič ťažké – vyberiete si metriku, časový rozsah, ktorý chcete sledovať a hranicu, po prekročení ktorej chcete byť systémom upozornení.

25 tipov na vlastné upozornenia v Google Analytics

 1. Vypadnutie meraní (žiadne dáta)
  Všetka návštevnosť | perióda: deň | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: je menej ako | hodnota: 1
 2. Zníženie počtu návštev
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 3. Zvýšenie počtu návštev
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 4. Zníženie priemerného času na stránke
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Priemerné trvanie relácie (Avg. Session Duration) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 5. Zvýšenie priemerného času na stránke
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Priemerné trvanie relácie (Avg. Session Duration) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 6. Zníženie miery opustenia stránky
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Miera opustenia stránky (Bounce Eate) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 7. Zvýšenie miery opustenia stránky
  Všetka návštevnosť | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Miera opustenia stránky (Bounce Rate) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 8. Zníženie konverzného pomeru pri cieľoch
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Miera konverzií cieľov (Goal Conversion Rate) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 9. Zníženie konverzného pomeru pri cieľoch
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Miera konverzií cieľov (Goal Conversion Rate) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 10. Zníženie obratu v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Obrat (Revenue) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 11. Zvýšenie obratu v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Obrat (Revenue) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 12. Zníženie priemernej hodnoty objednávky v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Priemerná hodnota objednávky (Avg. Order Value) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 13. Zvýšenie priemernej hodnoty objednávky v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Priemerná hodnota objednávky (Avg. Order Value) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 14. Zníženie počtu transakcií v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Počet transakcií (Transactions) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 15. Zvýšenie počtu transakcií v e-shope
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Počet transakcií (Transactions) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 16. Zníženie počtu klikov z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Počet klikov (Clicks) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 17. Zvýšenie počtu klikov z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Počet klikov (Clicks) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 18. Zníženie ceny za klik z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Cena za klik (CPC) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 19. Zvýšenie ceny za klik z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Cena za klik (CPC) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 20. Zníženie miery prekliku z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Miera prekliku (CTR) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 20%
 21. Zvýšenie miery prekliku z PPC kampaní
  Všetka návštevnosť | perióda: týždeň; porovnanie s minulým týždňom | metrika: Miera prekliku (CTR) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 20%
 22. Zvýšenie návštevnosti zo sociálnych sietí
  Segment podľa zdroja návštevnosti (Regex: facebook|linkedin|twitter|instagram|…) | deň; porovnanie s predošlým dňom | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 100%
 23. Zníženie organickej návštevnosti
  Segment podľa zdroja návštevnosti (= organic) | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa znížila o viac ako | hodnota: 50%
 24. Zvýšenie organickej návštevnosti
  Segment podľa zdroja návštevnosti (= organic) | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 50%
 25. Zvýšenie výskytu self-referral návštevnosti
  Segment podľa média (= referral) | perióda: deň; porovnanie s rovnakým dňom v minulom týždni | metrika: Relácie (Sessions) | pravidlo: hodnota sa zvýšila o viac ako | hodnota: 25%

Upozornenia v Google Analytics nie sú postačujúce

Problémom pri vlastných upozorneniach v Google Analytics je fakt, že takto “natvrdo” nastavený systém upozornení nezohľadňuje trendy, ktoré sa pri weboch (a obzvlášť pri e-shopoch) vyskytujú pomerne bežne. V praxi sme zažili, že klienti dostávali také veľké množstvo upozornení, z ktorých je väčšina typu false positive, že ich postupne začali ignorovať. Nastavenie hodnôt pre upozornenia treba robiť s citom a vždy na základe vašich konkrétnych dát. Úprave nastavení sa aj napriek tomu zrejme nevyhnete a z času na čas budete musieť vaše nastavenia revidovať.

Insights a Custom Insights (Google Analytics App + Web)

V novom Google Analytics App + Web je detekcia anomálií riešená pomocou machine learningu. Systém určí na základe dát za pomoci rôznych štatistických metód, či je hodnota metriky anomálna alebo nie. Insights v App + Web teda fungujú autonómne, bez akéhokoľvek úvodného nastavenia, aj keď, samozrejme, je tu možnosť nastaviť si vlastné upozornenia.

detekcia anomálií Insights and Custom Insights in Google Analytics App & WebPri detekovaní anomálie vám systém oznámi túto skutočnosť v úvodnom dashboarde App + Web a v prípade Custom Insights aj prostredníctvom e-mailu. Zatiaľ sa nedá nastaviť, aby vám Google Analytics hlásil automatické Insights aj e-mailom, ale keďže práve táto sekcia sa pravidelne dopĺňa o nové funkcie, je to zrejme len otázkou času. Všetky novinky v novom Google Analytics App + Web poctivo sledujeme za vás a pravidelne každý mesiac vás o nich informujeme prostredníctvom Analytics NEWS na našom blogu.

Ako nastaviť Custom Insights v App + Web

 1. Vyhľadajte si na úvodnom dashboarde sekciu “Štatistiky (Insights)” kniknite na “Zobraziť všetky štatistiky (Show all insights)”
 2. Kliknite na tlačidlo “Vytvoriť (Create)”
 3. Otvorí sa vám karta, kde si môžete vybrať z preddefinovaných Insights, alebo si môžete vytvoriť vlastné upozornenie (Create Custom Insight)
 4. Vyberte si frekvenciu vyhodnocovania upozornení (mesačne, týždenne, denne, alebo každú hodinu)
 5. Nastavte si podmienku pre metriku, ktorú chcete sledovať. Môžete použiť tie isté odporúčania na vlastné upozornenia ako pre Universal Analytics, viď. vyššie.
 6. Nakoniec už len nastavíte názov upozornenia a e-mail, na ktorý vám budú chodiť notifikácie. Detekcia anomálií je odteraz plne funkčná.

 

Set Custom Insights GA App & Web

Aj keď je detekcia anomálií v App + Web pri automatických upozorneniach riadená machine learningom, vlastné upozornenia sú de facto riešené “po starom”. Navyše, čo považujem za väčší problém, App + Web je stále v beta verzii a na jeho plnohodnotné používanie si budeme musieť ešte nejaký ten piatok počkať.

Systém na detekciu anomálií od DASE

Keďže aktuálne dostupné možnosti majú svoje limity, v DASE sme sa rozhodli vytvoriť si vlastný systém na detekciu anomálií. Pri stavbe nášho systému sme sa snažili skĺbiť dokopy prednosti alertovacích systémov zo starého aj nového Google Analytics. Náš systém využíva metódy jednoduchého machine learningu, rovnaké štatistické metódy ako App + Web pri svojich automatických upozorneniach, ale, na druhej strane, poskytuje analytikovi plnú kontrolu nad nastavením podmienok pre detekciu anomálií.

Nechcem, aby bol tento článok dlhší ako moja diplomovka, takže do technických detailov radšej zachádzať nebudem. V skratke poviem len toľko, že základnou štatistickou metódou, ktorá riadi detekciu anomálií, je kĺzavý priemer. Ten sleduje trendy v čase na základe minulých dát, pričom systémom podmienok nástroj vyhodnotí, či k anomálii došlo, alebo nie. Keďže každá jedna metrika je výnimočná svojim priebehom, každé nastavenie je jedinečné, sú použité rôzne varianty a kombinácie kĺzavého priemeru. Long story short… Klient dostane jednoduchý dashboard v Data Studiu, kde vidí priebeh metriky v čase a v prípade, že anomália nastane, aj varovný e-mail.

detekcia anomálií, anomaly detection by DASE

Aj keď je náš systém zatiaľ len v plienkach, teda v beta verzii, podarilo sa vďaka nemu objaviť niekoľko anomálií, ktoré by inak klienti odhalili len náhodne, alebo pri vyhodnocovaní mesačných, prípadne kvartálnych reportov. Medzi najväčšie výhody nášho systému na detekciu anomálií patrí:

 • možnosť nastaviť citlivosť detekcie namiesto fixných podmienok
 • súhrnný e-mail v prípade, že nastane viac anomálií v jeden deň
 • už pri úvodnom nastavení vidíte približný počet upozornení za rok
 • možnosť nasadiť systém na akékoľvek dáta (nie len Google Analytics)
 • a to najlepšie nakoniec: sme otvorení všetkým pripomienkam a návrhom na zlepšenie 🙂

 

Či už sa rozhodnete používať vlastné upozornenia v Google Analyics, alebo budete chcieť riešiť detekciu anomálií pod taktovkou DASE, určite to bude krok vpred na pomyselnej ceste k analytickej vyspelosti.