Priemerná dĺžka relácie (Average session duration)

Metrika, ktorá vyjadruje, koľko času trávia návštevníci na vašom webe v rámci jednej relácie (session). Hodnota je však len orientačná a to z niekoľkých dôvodov:
  1. Google Analytics nemeria čas strávený na poslednej stránke v rámci jednej relácie (session).
  2. Ak je vstupná stránka zároveň poslednou (bounce), relácia sa síce započíta, ale vzhľadom na vyššie uvedené budú mať všetky návštevy čas 0 sekúnd, čo značne ovplyvní priemerný čas na stránke.
  3. Negatívny vplyv na priemerný čas na stránke majú aj návštevy botov. Je preto dôležité ich priebežne filtrovať.

 

Z týchto dôvodov priemerná dĺžka relácie nezodpovedá reálnemu času užívateľov na webe, ktorý je vyšší. Metriku je však možné použiť ako akýsi index, ktorý vyjadruje, či užívatelia trávia na webe viac alebo menej času vzhľadom na určený časový rámec.

Problém s meraním času užívateľa na poslednej stránke v rámci relácie je možné vyriešiť vďaka tomuto návodu.