CPC (Cost-per-click)

Spôsob nacenenia reklamnej plochy na webe, pri ktorom zadávateľ platí za každé kliknutie na reklamný banner. Pri nastavení CPC kampane sa uvádza maximálna cena za kliknutie, ktorú sme ochotný zaplatiť za interakciu používateľa s reklamou.

 

Cena za kliknutie je jednou zo základných metrík pri platených kampaniach na internete. Hodnotu CPC si môžete skontrolovať v akvizičnom reporte v Google Analytics, alebo, samozrejme, vo vašom Google Ads účte (prípadne v inej reklamnej sieti).

Maximálna cena za klik býva často aj výslednou (aktuálnou) cenou za interakciu. V niektorých prípadoch však môže byť výsledná cena výrazne nižšia. Pri nastavení si môžete zvoliť medzi manuálnym prihadzovaním ceny, kde si zvolíte presnú sumu, alebo automatickým prihadzovaním, keď necháte prepočet ceny na algoritmus reklamného systému, ktorý ju prispôsobí uvedenému rozpočtu.

Pri štandardnom nastavení používajú platené kampane označenie média ako “cpc” alebo “paid”.