Klient

OTRAVO/VakantieDiscounter

Typ projektu

Enhanced Ecommerce implementácia/Dáta na mieru

O klientovi

Otravo je lídrom na trhu (online) predajov leteckej dopravy v krajinách Beneluxu a Škandinávie. Cestovateľom ponúka široký výber služieb od letov cez dovolenky, až po hotely a požičiavanie áut. VakantieDiscounter sa zameriava na online predaj ubytovaní a dovoleniek.

Problém

  • Chýbajúci kompletný pohľad na správanie používateľov na webe.
  • Nezbieralo sa množstvo špecifických dát o biznise.
  • Klient mal limitované možnosti pre pokročilú analýzu a segmentovanie.

Riešenie

Enhanced Ecommerce a Vlastné Dimenzie

Proces

Plán merania a štruktúra dát

Celá cesta zákazníka, od zobrazení (impressions) produktu až po nákup, je zaznamenaná v Google Analytics prostredníctvom pluginu Enhanced Ecommerce.

Taktiež sú merané interakcie s filtrami. Využili sme vlastné eventy na zaznamenávanie interakcií, typu filtra a vybranej hodnoty.

Keďže každá dovolenka má veľké množstvo atribútov, ktoré sme chceli sledovať, štandardná štruktúra dát pre Enhanced Ecommerce bola prakticky nepoužiteľná. Stala by sa veľmi ťažko čitateľnou a udržateľnou. Bolo by nesmierne komplikované testovať ju.

Preto sme navrhli a implementovali vlastnú dátovú štruktúru, ktorá nám umožnila zaznamenávať veľké množstvo vlastných dát. Zároveň ich udržala organizované, pochopiteľné a v budúcnosti jednoducho rozšíriteľné.

Prínos pre klienta

Vytváranie Segmentov a Publík

Na základe dát sme schopní vytvárať komplexné segmenty používateľov (neskôr remarketingové publiká), ktoré nám dokážu pomôcť pri zodpovedaní otázok, ako:

  • Správajú sa používatelia zaujímajúci sa o Španielsko” na webe inak, ako používatelia zaujímajúci sa o Francúzsko”? Líšia sa v demografii? Môžeme túto informáciu využiť v marketingových kampaniach?
  • Správajú sa používatelia zaujímajúci sa o mestské výlety na webe inak, ako používatelia zaujímajúci sa o letné dovolenky? Líšia sa v demografii? Môžeme túto informáciu využiť v marketingových kampaniach?
  • Aký vplyv majú hodnotenia a recenzie na konverzný pomer? Ovplyvňujú všetkých používateľov alebo iba špecifické segmenty?

Interakcia s Filtrami

Vďaka našim nastaveniam vieme určiť:

  • Aké filtre používatelia využívajú.  
  • Ako typ použitého filtra ovplyvňuje ich konverzný pomer.