Klient

Union poisťovňa, a. s.

Typ projektu

Funnel/One Page Site/Ajax

O klientovi

Union poisťovňa, a.s. je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia, ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia, ako aj rastúci kmeň životného a individuálneho zdravotného poistenia. V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s., ponúka Union poisťovňa, a.s. na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.

Problém

Jednotlivé kroky objednávkového formulára pre uzatvorenie krátkodobého cestovného poistenia v Unione sú vytvorené ako jednostránkový web v AJAXe. Tým pádom sa nemení URL adresa a Google Tag Manager sa načíta iba prvýkrát, keď používateľ vstúpi na webovú stránku. Počas celej cesty lievikom ostáva adresa nezmenená: https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online/.

Menia sa len parametre, ktoré však nemajú výpovednú hodnotu pre Google Analytics. Z tohto dôvodu nebolo možné sledovať ciele a celý lievik v Google Analytics.

Ďalším problémom bola aj segmentácia dát. Nebolo možné pozrieť si konkrétne dáta samostatne pre každý krok.

Úvodná stránka:

Výber dátumu:

Otázka

Ako odmerať Ajax stránku tak, aby sme získali relevantné dáta a zjednodušili následnú analýzu?

Riešenie

Implementácia Virtuálnych zobrazení stránok (Virtual Pageviews) prostredníctvom dataLayeru

Proces

Navrhli sme štruktúru, ako majú virtuálne stránky vyzerať a pripravili sme implementačný dokument pre webových vývojárov.

Príklad, ako môže vyzerať dataLayer pri prekliknutí sa na krok 1.

onclick=“dataLayer.push({

‚virtualPagePath‘: ‚/virtual-pageview-url/step-1/‘,

‚virtualPageTitle‘: ‚Popis, ktorý sa zvyčajne nachádza v <Title></Title>‘,

‚event‘: ‚virtualPageview‘});“

Virtuálne stránky odosielame do Google Analytics prostredníctvom Google Tag Managera, kde ich získavame z dataLayera.

Následne sme v Google Analytics vytvorili Cieľ a špecifikovali jednotlivé kroky formulára (Funnel).

Prínos pre klienta

Klient si môže filtrovať a segmentovať dáta podľa jednotlivých krokov formulára. Zároveň vidíme, ako sa používatelia správajú počas vypĺňania formulára a v ktorých krokoch odchádzajú. Takto vieme určiť tzv. Bottlenecks” a pracovať na ich vylepšení a spriechodnení. To má za následok vyššiu konverznú mieru daného formulára.

Štruktúra lievika, ktorú sme pripravili a nasadili, vyzerá nasledovne:

KrokWebová adresa
Štart poistenia/web/ikcp/start
Výber dátumu/web/ikcp/krok-2_datumy
Osoby/web/ikcp/krok-3_osoby
Poistenia/web/ikcp/krok-4_poistenie
Pripoistenie/web/ikcp/krok-5_prisposobenie
Zľavy/web/ikcp/krok-6_zlavy
Osobné údaje/web/ikcp/krok-7_osobne-udaje
Zhrnutie/web/ikcp/krok-8_zhrnutie
Platba/web/ikcp/krok-9_platba
Platobná brána/web/ikcp/platobna-brana
Ďakovná stránka (Cieľ)/web/ikcp/final.jsp