Nový Cross-channel Data-driven atribučný model v Google Analytics 4

Ak sledujete atribučné reporty vo svojej GA4-ke, táto novinka vás neprekvapí. Nový Cross-channel Data-driven atribučný model je odteraz dostupný v oboch atribučných reportoch (Conversion Paths a Model Comparison) bez ohľadu na to, aký veľký web spravujete. Ak náhodou neviete, kde hľadať atribučné reporty, tak ich nájdete v sekcii Advertiser a nie medzi ostatnými reportami.

Nový atribučný model bol pridaný aj do selektora v sekcii nastavenie atribúcie (Admin > Attribution Settings > Reporting attribution model). Pri zvolení data-driven atribučného modelu sa budú všetky metriky súvisiace s nákupmi, t.j. Total Conversions, Total Revenue, Total Ad Revenue a Purchase Revenue pripisovať kanálu pomerovo podľa data-driven atribučného modelu. Nezľaknite sa, ak vaše PPC kampane vygenerujú 13,7 nákupov. Nie je to bug, je to feature.

new cross-channel data-driven attribution

Viac na: Google Support

Používanie Google Analytics je protizákonné. Nastal čas na paniku?

V uplynulých dňoch rozdúchalo vášne v analytickom svete rozhodnutie rakúskeho súdneho dvora, podľa ktorého používanie Google Analytics porušuje európske zákony, konkrétne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (CJEU) z roku 2020. Európsky súdny dvor vtedy konštatoval, že používanie amerických analytických a marketingových nástrojov porušuje GDPR, keďže americké zákony o dohľade vyžadujú od amerických poskytovateľov ako Google alebo Facebook, aby poskytli osobné údaje americkým úradom.

Zatiaľ je situácia nejasná a to aj v odbornej komunite. Vzniklo množstvo rôznych interpretácií tohto rozhodnutia. V niektorých sa ako hlavný problém uvádza, že dáta o európskych používateľoch sú ukladané na serveroch v USA, v iných zase že problémom je zdieľanie IP adries používateľov s týmito mimoeurópskymi službami. Dokonca sa objavuje aj názor, že nezáleží na tom, kde sú dáta uložené alebo spracované, ale záleží na tom, kde má daná spoločnosť sídlo, tzn. ak má Google hlavné sídlo v USA, je irelevantné, ak by aj dáta o EU používateľoch ostávali v EU, stále by takéto zbieranie dát bolo v rozpore s GDPR. Toto by však bol katastrofický scenár vzhľadom na to, že všetci veľkí svetoví hráči na trhu s online marketingovými nástrojmi sú z USA, čo by znemožňovalo ich používanie.

Každopádne túto tému budeme naďalej sledovať za vás.

Viac na: NOYB

FLoC je mŕtve, nech žije Topics API

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o technológii FLoC, ktorá mala nahradiť cookies tretích strán. Dnes je opäť všetko inak. Novým štandardom má byť podľa Googlu Topics API. O čo vlastne ide?

Princíp fungovania Topics API je v zásade jednoduchý. Rozhranie Topics API vyberie témy, ktoré návštevníka zaujímajú (na základe histórie prehliadania používateľa za posledné tri týždne) a prezdieľa tieto témy so zúčastnenými stránkami. Celé to prebehne bez zapojenia externých serverov, a teda bez cookies. Google v najbližších týždňoch plánuje spustiť skúšobnú verziu, pričom sa zaviazal, že konečnú podobu získa Topics API po dôkladnom testovaní a na základe spätnej väzby od užívateľov.

Tejto téme sa budeme určite venovať na našom blogu podrobnejšie. Zostaňte naladení, alebo sa prihláste na odber newslettera.

Viac na: Search Engine Land

JSON v BigQuery

Na záver jedna krátka správa aj zo sveta „veľkých dát„. BigQuery SQL odteraz podporuje nový dátový typ, ktorým je JSON. Môžete tak ukladať svoje JSON dáta, čo môže byť v niektorých prípadoch veľmi výhodné. Štruktúrované dáta uložené v JSON totiž nevyžadujú nastavenie dátovej schémy.

Viac na: Google Support