Atribučný model (Attribution model)

Atribučný model je súhrn pravidiel, podľa ktorých priraďuje Google Analytics (alebo iný analytický nástroj) zásluhy jednotlivým marketingovým kanálom na získaní konverzie. Neexistuje správny, alebo nesprávny atribučný model, jeho výber vždy závisí od konkrétneho biznis modelu. V Google Analytics poznáme niekoľko atribučných modelov:

 

  • Posledná interakcia – celá zásluha za konverziu sa pripočíta poslednému zdroju návštevnosti (model vhodný pre rýchloobrátkový tovar s krátkym nákupným cyklom)
  • Posledná nepriama návštevnosť – model podobný ako “Posledná interakcia” s tým rozdielom, že ak posledná návštevnosť bola priama, pripíše sa konverzia predchádzajúcemu kanálu (vďaka tomuto modelu je možné presnejšie určiť, ktoré marketingové aktivity sú najefektívnejšie)
  • Prvá interakcia – celá zásluha sa pripisuje prvému zdroju návštevy (model je obzvlášť vhodný pre tie odvetvia, kde je dôležité získavať nových zákazníkov)
  • Lineárna atribúcia – tento model priradí každému zdroju návštevnosti rovnakú zásluhu na konverzii bez ohľadu na ich postupnosť.
  • Nárast v čase – zásluhy na konverzii rastú postupne, pričom poslednému zdroju návštevy je priradená najvyššia zásluha.
  • Atribúcia založená na pozícii (U-model) – prvému a poslednému zdroju návštev je priradená 40-percentná zásluha, ostatné zdroje návštev si rozdelia zvyšných 20 %.
  • Vlastný atribučný model – v špecifických prípadoch je efektívnejšie použiť vlastný atribučný model, ktorý bude zohľadňovať dôležitosť kanálov ako potrebujete.

V Google Analytics je štandardne pri reportoch nastavený model “Posledná nepriama návštevnosť”.