BigQuery

Webová služba postavená na báze REST, ktorá umožňuje vykonávať interaktívne analýzy objemných databáz (Big Data) zo služby Google Storage. BigQuery je prístupné pre zákazníkov s Google Analytics 360.