GDPR (General data protection regulation)

Nariadenie Európskej Únie o ochrane osobných údajov. V širšom zmysle slova sa jedná o súbor opatrení, ktoré musí mať zadefinované a dodržiavať každá firma, ktorá spracováva osobné údaje svojich zákazníkov aj zamestnancov. V oblasti online marketingu sa kladie dôraz na anonymizovanie dát, správne nastavenie remarketingových publík a ochranu osobných údajov, ktoré sa prenášajú a spracovávajú prostredníctvom online kanálov. Osobným údajom je aj súbor cookie, takže správne nastavenie cookie lišty je viac ako odporúčané.