Online kurz - Úvod do Google Tag Managera

gtm kurz obrzok 1

Čo všetko sa v tomto kurze naučíte?

Spolu si prejdeme:

1. Založenie a nahodenie na váš web

2. Prepojenie GTM s vašim Google Analytics 4

3. Ako si vytvoríme jednotlivé merania

4. Kontrola meraní a implementácia GTM kontajnera

Kto sme?

DASE spolocna 1

V rámci kurzu dostanete

ONLINE KURZ
ÚVOD DO GOOGLE TAG MANAGERA

49€

s DPH

*Ak ste vyplnili aj údaje vašej firmy, faktúru vám pošleme na zadaný email.

Keby ste mali akýkoľvek problém, alebo otázky, tak píšte na

paal@dase.sk