SEM (Search engine marketing)

Táto skratka znamená Search Engine Marketing. V preklade, marketing pre vyhľadávače. SEM tvorí SEO, PPC a aj Google Merchant Center.

 

Ako sa SEM darí vyhodnocujeme pomocou nástroja Google Analytics 4. Na základe získaných dát vieme lepšie prispôsobiť stratégiu. Medzi dôležité metriky patrí CTR, CPC, ROAS a počet impresií.