Google Merchant Center

Merchant Center vám umožňuje spravovať produkty, ktoré ponúkate na vašom e-shope, aby sa zobrazovali priamo vo vyhľadávači Google. Ak si teda vyhladáte kľúčové slovo napr. “tepláky”, ako prvé sa vám zobrazia odkazy na konkrétne produkty, od rôznych inzerentov. Následne platené (paid) stránky a organické stránky (organic).

 

Službu môžete prepojiť priamo s Google Analytics 4. V reportoch sú dimenzie kategorizované nasledovne:

  • Source platform: Shopping Free Listings
  • Source: Google
  • Medium: Organic
  • Campaign: Shopping Free Listings
  • Default Channel Grouping: Organic Shopping

Adresy generované merchant centrom tiež obsahujú parameter srsltid: www.example.com?srsltid=123xyz. Podrobnejší návod a informácie nájdete na oficiálnej stránke google.