CTR (Click-through rate)

Miera prekliku je jednou z najpoužívanejších metrík online marketingu. Predstavuje pomer medzi počtom kliknutí a počtom zobrazení a udáva sa v percentách. Vzorec na výpočet miery prekliku je: CTR = (počet kliknutí / počet zobrazení) x 100

 

S CTR sa najčastejšie stretávame pri PPC kampaniach, alebo pri A/B testoch.