Metrika (Metric)

Metriky sú kvantitatívne merania priradené k dimenziám a vo väčšine prípadov majú číselnú podobu. Metrický údaj relácie predstavuje celkový počet relácií (Sessions). Metrický údaj počet stránok na reláciu informuje o priemernom počte stránok zobrazených počas jednej relácie.