A/B test

A/B test je experiment, ktorí v náhodnom poradí distribuuje dvom testovacím skupinám dva rôzne varianty určitého subjektu. A/B testy sa najčastejšie používa v marketingu, pri UX/UI, v biznisovom riadení, ale aj pri testovaní nových produktov, pričom sa testujú buď štatistické hypotézy, alebo dva rôzne testovacie vzorky.

 

Výsledkom A/B testu môže byť zistenie, že:

  • Variant A dosahuje vyšší výkon ako variant B, pričom výsledok je signifikantný
  • Variant B dosahuje vyšší výkon ako variant A, pričom výsledok je signifikantný
  • Žiadny variant nedosahuje signifikantne vyšší výkon

Dôležité je uvedomiť si, že aj negatívny/neutrálny výsledok A/B testu je dôležitým zistením, ktoré môže byť využité pre ďalšie testovanie.

Pre zaujímavosť, spoločnosť Google použila prvý A/B test v roku 2000, pričom testovali, aký je optimálny počet výsledkov vyhľadávania v SERPe. Veľké technologické a e-commerce spoločnosti ako Google, Facebook, Amazon či Alibaba spúšťajú tisíce rôznych A/B testov, pričom mnohé z nich bežia aj súčasne.