SEO

Skratka z anglického jazyka pre Search Engine Optimization. SEO je súbor rôznych procesov pre optimalizáciu webu pre vyhľadávače. Ich cieľom je získavanie návštevnosti z organických zdrojov. Hlavným cieľom je však umiestniť sa čo najvyššie vo vyhľadávači, akým je Google. Ak vašu stránku uvidí viac ľudí, máte väčšiu šancu zákazníka zaujať.