V priebehu minulého týždňa Google vypustil jeden z najväčších update-ov Google Analytics za posledné roky. O čo presne ide a čo tento update prináša sa dozviete v tomto článku. 

Google Analytics: App+Web

Google minulý týždeň sprístupnil novú verziu Google Analytics: App+Web. Stále sa jedná o beta verziu, čo znamená, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch môžeme očakávať veľké množstvo úprav a niektoré časti nemusia fungovať úplne správne.

Popravde, zo začiatku som touto novinkou nebol príliš nadšený, aj keď mnoho ľudí ju označovalo ako “the next big thing”. Keď som počul App+Web, myslel som si, že sa jednoducho jedná o property (vlastníctvo), ktoré umožní pod jednou strechou zbierať dáta ako z webu (Universal Analytics), tak z mobilnej aplikácie (Firebase). No po prečítaní blogových článkov (odkazy nájdete na konci článku) som si zistil, že sa jedná o veľkú novinku, ktorá ovplyvní smer, akým sa bude Google Analytics uberať v najbližších rokoch.

Za týmto (trochu nešťastným) pomenovaním sa skrýva totiž niečo viac. Je to Firebase určený pre web. Firebase je platforma od Google poskytujúca množstvo rôznych produktov, určených pre vývoj mobilných aplikácií. Taktiež poskytuje integráciu s Google Analytics (GA) v podobe všetkých potrebných nástrojov na implementovanie GA v mobilných aplikáciách. Mobilné aplikácie však fungujú inak ako webové stránky, preto sa aj GA pre aplikácie trochu líši od toho “klasického”. Hlavný rozdiel je v modeloch, ktoré používajú.

Nový dátový model a spôsob posielania dát

Universal Analytics, ako sa nazýva najnovšia verzia GA, je založený na modeli pageviews + sessions (zobrazenia stránky + relácie). Tento model je v súčasnosti už veľmi zastaralý, používa sa už 15 rokov. GA: App+Web ho úplne mení a to na event + parameter model. Rovnaký model využíva Firebase v aplikáciách- hlavnou zložkou tohto modelu je event (udalosť).

Zmena celého modelu je veľká vec, nakoľko sa mení spôsob, akým sa dáta posielajú do GA. Napríklad na vlastné dimenzie rozsahu hit, session (relácia) a user (používateľ) môžete zabudnúť. V novom modeli sa využívajú user properties a parametre.

GA: App+Web využíva hit batching. Tento spôsob posielania hitov do GA property nie je žiadnou novinkou, nakoľko sa používa vo Firebase pre mobilné aplikácie už nejaký čas. Ide o to, že hity nie sú odoslané do GA okamžite, ako je to v prípade Universal Analytics, no sú zoskupené do väčších skupín (batch). Tie sú následne odoslané do GA ako súčasť jedného requestu (žiadosti), čo znižuje záťaž na prehliadač. 

Ďalším rozdielom je, že GA: App+Web (naozaj by mali zapracovať na tom názve 🙂) namiesto segmentov využíva audiences (publiká). Zatiaľ čo sa segmenty dajú definovať na základe sessions alebo users, publiká pracujú výhradne s users, čo je v súlade s novým modelom, ktorý ich dáva do popredia. 

Enhanced Measurements

Priamo v GA: App+Web si môžete vybrať z preddefinovaných eventov, ktoré chcete merať. V tejto verzii môžete automaticky zapnúť merania:

 • zobrazenia stránky,
 • skrolovanie,
 • outbound kliky,
 • hľadanie na webe,
 • interakcie s YouTube videami,
 • stiahnutie súborov.

Dá sa predpokladať, že tento zoznam sa časom bude rozširovať.

Nové možnosti na analýzu

Google sprístupňuje ‘Advanced Analysis’ nástroje pre všetky GA účty. Doteraz boli tieto funkcie prístupné len pre platené Google Analytics 360 účty.

Celá sekcia Analýzy je rozdelená na 5 častí:

 • Exploration
  V podstate sa jedná o vytváranie vlastných reportov, ktoré poznáte z Universal Analytics, obohatené o nové možnosti vizualizácie. Okrem klasickej tabuľky, môžete využiť aj Donut chart, Line chart, Scatterplot alebo Geo map vizualizáciu.
 • Segment overlap
  Zaujímavým nástrojom je Segment overlap (nemalo by to skôr byť Audience overlap? :-P), kde si môžete veľmi jednoducho vizualizovať, ako sa jednotlivé segmenty navzájom prekrývajú pomocou vennovho diagramu. Kliknutím na jednotlivé časti môžete segmenty navzájom kombinovať a vytvárať nové, ktoré môžete použiť pri akejkoľvek ďalšej analýze.

 • Funnel analysis
  Asi moja najobľúbenejšia časť. Keďže nový model je založený na eventoch, pri definícií funnel-u využívate eventy. Nie ste teda limitovaný ako v prípade Goal Funnels, v ktorých jednotlivé kroky musia byť definované ako Pageviews. Samozrejme, aj v tejto vizualizácií môžete aplikovať segmenty, a tak porovnávať správanie rôznych skupín používateľov.
 • Path analysis
  Zaujímavým nástrojom je ‘Path analysis’, v ktorom si môžete vizualizovať najpoužívanejšie cesty. Páči sa mi, a osobne si myslím, že je tým pádom omnoho prehľadnejší ako ten, ktorý je dostupný v Universal Analytics.

Behavior Flow v Universal Analytics.

Path Analysis v GA: App+Web.

 • User explorer
  Poslednou časťou je ‘User explorer’, ktorý poskytuje rovnaké možnosti ako User explorer report v Universal Analytics. Po rozkliknutí Client ID (alebo User ID) môžete vidieť aké eventy a v akom poradí boli od daného používateľa zaznamenané.

Nové používateľské rozhranie

V neposlednom rade, GA: App+Web prichádza s kompletne vynoveným používateľským rozhraním. Ak ste zvyknutí na reporty z Universal Analytics, zrejme vám chvíľu potrvá zorientovať sa v novom prostredí. Používateľské rozhranie však určite prejde ešte viacerými zmenami, kým GA: App+Web ukončí Beta fázu.

Čo to znamená?

GA: App+Web je úplne nová verzia GA, ktorá nijako neovplyvní funkcionalitu Universal Analytics. Či už na implementáciu používate gtag.js alebo Google Tag Manager, vaše súčasné merania táto zmena nijako neovplyvní. Vzhľadom na to, že sa stále jedná o Beta verziu, kompletnú migráciu z Universal Analytics na GA: App+Web určite neodporúčam. Avšak, dá sa očakávať, že Google bude GA: App+Web čoraz viac uprednostňovať a vylepšovať na úkor Universal Analytics (UA).  Je tak veľmi pravdepodobné, že GA: App+Web neskôr úplne nahradí Universal Analytics a stane sa štandardom pre implementáciu GA (podobne ako ako Universal Analytics nahradil Classic).

Určite však stojí za zamyslenie, či nevyskúšať GA: App+Web ako doplnok k už existujúcemu meraniu v Universal Analytics.

Ďalšie zdroje

Pre viac informácií odporúčam nasledujúce štyri články od Kristy Seiden, v ktorých sa venovala práve tejto novinke:

Simo Ahava taktiež napísal článok, ktorý vám krok po kroku ukáže, ako novú App+Web Property spojazdniť: