Minulý rok vypustil Google jeden z najväčších update-ov Google Analytics (GA) za posledné roky. Vznikla nová verzia s názvom Google Analytics App + Web.  Ide o beta veziu, ktorá ešte nie je plne funkčná. My však odporúčame založiť si GA App + Web už teraz. Dôvodom je, že o 2-3 roky prestane Google podporovať súčasnú verziu a všetci budú musieť prejsť na novú. Pričom prenos dát z jednej do druhej nebude možný. Čím skôr si teda nový GA App + Web založíte, tým dlhšie historické dáta budete zbierať.

Google Analytics App + Web má oproti súčasnej verzii aj mnoho výhod a meraní, ktoré môžete využívať okamžite.

Obsah:

  • Čo je App+Web?
  • Na akom princípe App+Web funguje?
  • Implementácia App+Web
  • Novinky v App+Web
  • Nedostatky a Limity
  • Zhrnutie
  • O DASE
Ebook: Nový Google Analytics App + Web

Stiahnite si e-book zadarmo