Update: Článok bol zreevidovaný a doplnený o nové informácie a odkazy.

Viete, ako sú dáta zbierané a triedené v Google Analytics? Ak si hovoríte, že vás to nemusí trápiť, skôr či neskôr sa presvedčíte o opaku. Dátový model fungovania Google Analytics síce patrí ku nezáživnej teórii, ale je potrebný na chápanie a správnu interpretáciu dát, ktoré v Analyticse vidíte. Základným pilierom, podľa ktorého sú zatriedené všetky dáta v Analyticse, sú Rozsahy (Scopes). Ako s nimi pracovať, sa dozviete nižšie. 🙂

Všetky dáta zozbierané do Google Analytics spadajú do dvoch kategórií:

Google Analytics momentálne ponúka viac ako 400 metrík a dimenzií, ak chcete vytvoriť vlastný report prípadne vlastný segment. Na druhej strane, nie všetky dimenzie a metriky môžete kombinovať. Práve tu nastáva najčastejšie problém.

Príklad

Ako príklad uvedieme report Všetky stránky (All Pages).  V ňom nájdete metriky ako Zobrazenia stránky (Pageviews), Priemerný čas na stránke (Avg. Time on Page), Vstupy (Entrances) či % Odchodov (% Exit). Na druhej strane tu ale nevidíte metriky ako Počet používateľov (Users) alebo Relácie (Sessions).

Prečo tu nie sú metriky ako Počet relácii (Sessions) či Používateľov (Users)?

Tým dôvodom sú Rozsahy (Scopes), ktoré zbierajú údaje na určitých úrovniach. Keď si vytvoríte vlastný report a pomiešate metriky a dimenzie s rôznymi rozsahmi, Google Analytics vám zobrazí daný report. Avšak údaje budú nepresné a dáta budú ukazovať čísla, ktoré nebudú dávať zmysel. Vašim cieľom je však mať presné a zmysluplné dáta.

Len pre porovnanie, na obrázku nižšie môžete vidieť report zo Vstupných stránok (Landing Pages). A v ňom už máte dostupné iné metriky.

Dimenzia Vstupné stránky (Landing Pages) má rozsah na úrovni relácie, lebo vstupná stránka je v relácii vždy len jedna a nemáte dôvod ju posielať zakaždým. Preto používa aj metriky ako Počet relácií (Sessions), a tým pádom viete zistiť, ktorá stránka prináša na váš web najviac návštev.

Na druhej strane dimenzia Stránky (Pages) rozsah na úrovni prístupu – hitu, a preto sa daný údaj odosiela pri každom novom hite či zobrazení. Preto si môžete pozrieť metriku ako Počet zobrazení (Pageviews).

Čo je rozsah

Rozsah (Scope) je vlastne charakteristika dimenzie alebo metriky. Každá dimenzia či metrika môže mať len jeden rozsah.

Google Analytics pozná 4 úrovne rozsahu:

 1. Používateľ (User)
 2. Relácia (Session)
 3. Prístup (Hit)
 4. Produkt (Product)

TIP: Prehľad všetkých metrík, a k nim prislúchajúcich rozsahov, nájdete na tejto stránke.

scopes

Poznámka:  Produktový rozsah je špecifický pre elektronický obchod, preto sa v “základnej” štruktúre neuvádza.

Rozsah na úrovni používateľa (User)

Tento rozsah je najvyšším levelom v rozsahu.

Rozsah na úrovni používateľa spája všetky terajšie aj budúce relácie. Google Analytics rozoznáva návštevníka pomocou Client Id, ktoré je každému návštevníkovi priradené pri prvej návšteve danej webovej stránky a je uchovávané v prehliadači návštevníka ako Cookie.

Príklad

Chcete zistiť, či je návštevník prihlásený do newslettera alebo nie.

Ak sa pri prvej návšteve neprihlásil, tak bude zatriedený ako neprihlásený používateľ.

Avšak, ak sa pri druhej návšteve prihlási do newslettera, tak táto hodnota sa prepíše a bude platiť dovtedy, pokiaľ sa znova nezmení.

Nižšie uvádzame vysvetlenie od Google:

„Ak sú v rámci rovnakej relácie nastavené dve hodnoty vlastnej dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa, posledná nastavená hodnota získa prioritu pre aktuálnu reláciu a použije sa vo všetkých budúcich reláciách daného používateľa.“

Dôvodom je, že Google Analytics atribuje hodnoty vždy k tej poslednej, ktorá bola odoslaná do vlastnej dimenzie.

Prednastavené dimenzie na úrovni používateľa sú napríklad:

 • Pohlavie
 • Vek

Rozsah na úrovni relácie (Session)

Na tejto úrovni rozsahu sa zbierajú dáta do vlastných dimenzií či metrík len raz za reláciu.

Príklad

Chcete vedieť, akú jazykovú verziu stránky si návštevník vybral počas svojej návštevy webu.

Preto nastavíte rozsah vlastnej dimenzie na úrovni relácie, a tým pádom budete túto informáciu zbierať vždy len raz za danú reláciu.

Keď si počas relácie návštevník zmení jazykovú verziu, do vlastnej dimenzie dostanete tú, ktorá bola ako posledná v relácii.

Tu je vysvetlenie od Google:

„Keď majú dve hodnoty s rozsahom relácie nastavený v relácii rovnaký index, posledná nastavená hodnota má prioritu a použije sa vo všetkých prístupoch v danej relácii.“

Ak však chcete vedieť, akú jazykovú verziu má návštevník pri každom načítaní stránky (myslím tým prechádzanie rôznych stránok naprieč webom), tak použijete rozsah na úrovni prístupu.

Prednastavené dimenzie na úrovni relácie:

 • Zdroj návštevnosti
 • Médium
 • Kľúčové slovo

Rozsah na úrovni prístupu (Hit)

Na tejto úrovni zbierame údaje pri každej interakcii, ktorú návštevník vykoná.

Ak teda návštevník po troch stránkach, ktoré mal v slovenčine, prejde na anglickú verziu a prezrie si ďalšie tri stránky, tak budeme vidieť, v akej jazykovej verzii v danej relácii pozeral web.

Prejdite na report všetky stránky a vytvorte si segment podľa Client Id (aby ste zbierali Client Id, musíte ho najprv implementovať).  Následne si pridáte jazykovú verziu ako sekundárnu dimenziu. Ak ste všetko spravili správne, tak vám report ukáže všetky stránky, ktoré v danej relácii používateľ videl. Zároveň budete vidieť aj jazykovú verziu, ktorú v tom momente práve mal.

TIP: Nezabudnite, Client Id je viazané na prehliadač a nie na daného návštevníka.

Samozrejme, možnosti využitia sú široké a tento príklad má len ukázať princíp, ako sa dá s rozsahmi pracovať.

Prednastavené dimenzie na úrovni Prístupu môžu byť:

 • Zobrazenia stránok
 • Udalosti
 • Transakcie

Posledným rozsahom je produkt, ktorý sa viaže čisto k e-commerce.

Rozsah na úrovni produktu

Tento level sa používa výhradne vtedy, keď chcete priradiť vlastnú dimenziu k produktu.

Príklad

Potrebujete priradiť k produktu podrobnejšiu kategóriu, aby ste si mohli nielen porovnať produkty, ale aj kategórie. Môže to byť čokoľvek, čo dokáže priradiť produktu novú dimenziu na hlbšiu analýzu. Pre daný príklad použite vlastnú dimenziu nazvanú produktové kategórie. Pre každý produkt sa táto hodnota bude meniť podľa toho, akú bude mať kategóriu.

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť vlastnú dimenziu pre kategóriu pre jedného z našich klientov. K danému produktu sme priradili sekundárnu dimenziu produktové kategórie, čím získame podrobnejšie informácie o výkone našich produktov.

Prednastavené dimenzie na úrovni produktu môžu byť tieto:

 • Produkt
 • Značka produktu
 • ID Transakcie
 • Pozícia produktu v zozname produktov

Záver

Ak sledujete náš blog, určite viete, že správne nastavenie merania a interpretácia dát je alfou omegou, pokiaľ chcete byť data-driven. Rozsahy a fungovanie dátového modelu Google Analytics sú pre chápanie súvislostí medzi jednotlivými dimenziami a metrikami nesmierne dôležité, preto by sme ich nemali ignorovať.

Ako už isto viete, s príchodom nového App + Web sa tento model mení a prispôsobuje sa aktuálnemu správaniu používateľov. Dôvody, prečo by ste mali začať využívať nový Google Analytics App + Web, spísal kolega Peťo v tomto článku.

Ak sa vám článok páčil, budeme veľmi radi za zdieľanie. 🙂