Client ID

Google Analytics používa jedinečný identifikátor, Client ID, ktorý umožňuje identifikovať jednotlivé relácie toho istého používateľa. Pri štandardnom nastavení je identifikátor pridelený náhodne a je uložený ako cookie v prehliadači používateľa.

 

Problémom Client ID identifikátora je to, že jeden používateľ môže na prezeranie vášho webu používať viacero rôznych zariadení a v nich aj viacero prehliadačov. V takomto prípade Google Analytics pridelí každému zariadeniu/prehliadaču iné Client ID, t.j. reálne môže mať jeden používateľ viacero Client ID. Počet používateľov (User) preto nemôžme považovať za reálny počet ľudí, ktorí boli na vašej stránke.