V auguste 2019 sme vám priniesli článok o tom, čo so sebou prináša nový Google Analytics 4 (v beta verzii sa volal App + Web). Keďže máme za sebou pár mesiacov testovania, nastal čas bilancovať. Oplatí sa investovať čas do implementácie Google Analytics 4? Určite áno! Tu je 10 funkcií, ktoré mám z nového Google Analytics najradšej a mohli by presvedčiť aj vás.

Stále však platí to, že určite odporúčame GA 4 ako doplnok k už existujúcemu meraniu v Universal Analytics, ale rozhodne GA4 neodporúčame ako jediný a hlavný zdroj dát, či už pre váš web alebo appku. Pozrite si naše video o tom, aký je rozdiel medzi GA 4, App + Web a Universal Analytics

1. Úplne nová dátová schéma

Google Analytics prakticky od svojho vzniku fungoval na princípe Pageviews a Sessions. To pred 15 rokmi zmysel dávalo,no pár vecí sa odvtedy výrazne zmenilo. Či už sa na to pozeráme z pohľadu zariadení alebo technológií, ktoré sa využívajú pri vytváraní webov (napr. JavaScript frameworky React alebo AJAX), ale aj z pohľadu správania používateľov pri prehliadaní webu. Jediná vec, ktorá sa zostala nemenná bol princíp, na ktorom GA funguje. 

GA4 toto konečne mení a meranie webov prispôsobuje potrebám novej dekády. Do popredia sa dostávajú Používatelia (Users) a akákoľvek interakcia s webom predstavuje Event (teda už žiadne delenie na Pageviews a Eventy). Táto zmena poskytuje obrovskú voľnosť, či už pri implementácií meraní alebo pri ďalšej práci s nazbieranými dátami.

S touto zmenou schémy súvisí aj fakt, že je konečne možné zbierať dáta ako z Webu tak z Appky priamo do tej istej Google Analytics Property. Nová schéma je rovnaká, akú využíva Google Analytics pre Firebase (určený na meranie aplikácií). Samozrejme, nový Google Analytics môžete bez problémov využiť len na zbieranie dát z webu.

2. Export do BigQuery

Dostať Raw data (neagregované) do BigQuery bolo doteraz možné len pri platenej verzii Google Analytics 360. Túto funkciu ocenia hlavne firmy, ktoré chcú vybudovať centrálny data hub z rôznych zdrojov na Google Cloud-e.

BigQuery je databáza využívajúca Google úložisko a výpočtovú silu prístupná cez Google Cloud. Umožňuje prepojiť dáta z rôznych zdrojov. Výhodou BigQuery je, že firmy nemusia byť zaťažené vytváraním komplikovanej infraštruktúry, ktorá je na vytvorenie centrálneho dátového centra potrebná. Nemusíme sa teda sústrediť na riešenie problémov, ako škálovanie, nákup a udržiavanie serverov či výpočtovej sily. Namiesto toho sa môžeme sústrediť na samotnú prácu s dátami a ich premenu na skutočnú hodnotu.

Je pravdepodobné, že BigQuery export bude zadarmo len dovtedy, kým bude App+Web v Beta “testovacej” verzii. Na druhej strane je tu aj šanca, že Google ponechá export do určitého objemu dát stále zdarma. Čas ukáže. 

3. Analysis Hub – Explore

Analysis Hub je nová časť, ktorá je zameraná na analýzu a vizualizáciu dát. Umožňuje vytvárať a ukladať vlastné reporty, pričom je na výber z niekoľkých vizualizačných techník. S niečím veľmi podobným sme sa už stretli – v platenej verzií Google Analytics 360, kde pod názvom Adavanced Analysis bola táto funkcionalita prístupná už asi rok dozadu. Verzia v App+Web nesie názov Analysis Hub a obsahuje ešte viac možností. Navyše, každú chvíľu by mali byť do Analysis Hub-u pridané dve nové analýzy: Cohort analysis a Lifetime Value analysis. To sú výborné správy, pretože sa zdá, že Google má v pláne rozširovať aj túto časť App+Web.

Analysis Hub v novom Google Analytics App+Wen

Osobne sa mi najviac páči možnosť vytvárania si vlastných funnelov (lievikov) v časti Funnel Analysis. 

Vytváranie vlastných funnelov je veľmi intuitívne a poskytuje veľa možností ako funnel vyskladať. Pri definovaní krokov vo funneli môžete využiť ako dimenzie a metriky, tak aj samotné eventy. Dokonca môžete definovať maximálny čas, počas ktorého musí používateľ vojsť do ďalšieho kroku funnela. Definícia funnela môže vyzerať napríklad takto:

Definícia vlastného funnelu v App+Web

Následná vizualizácia vyzerá takto:

Funnel analysis Google Analytics App+Web

 

Vizualizácia aj tabuľka pod ňou je plne interaktívna. Po kliknutí na akýkoľvek element vo vizualizácií môžeme vytvárať segmenty používateľov. Je to skvelý spôsob ako vytvárať komplexnejšie segmenty, nakoľko Google Analytics pripraví definíciu za vás. Vy iba označíte, ktorú skupinu používateľov chcete segmentovať.

Ďalšou zaujímavou vizualizáciou je Path Analysis, ktorá zobrazuje ako používatelia prechádzajú jednotlivými podstránkami. Podobná funkcia je síce dostupná aj v Universal Analytics, no (aspoň pre mňa) bola dosť neprehľadná, takže ak sa to dalo, snažil som sa jej vyhnúť.

Path Analysis v novom Google Analytics App+Web.

4. Enhanced Measurements

Enhanced measurements umožňujú priamo v používateľskom rozhraní Google Analytics aktivovať základné merania bez potreby akéhokoľvek dodatočného nastavovania v Google Tag Manageri (teda, okrem základnej inicializácie GA 4). 

Momentálne je na výber iba pár základných meraní:

  • scrollovanie, 
  • outbound link kliky, 
  • vyhľadávanie na webe,
  • interakcie s YouTube videami a stiahnutia súborov.

Prísľub do budúcnosti je však obrovský. Snáď postupne pribudne viac možností merania, z ktorých si budeme môcť vybrať. Je to veľmi užitočné najmä pre ľudí, ktorí si chcú Google Analytics nastavovať sami, no implementácia cez Google Tag Manager je momentálne nad ich sily. 

Možnosti automatického merania v Enhanced Measurements.

5. Detekcia anomálií

‘Automated Insights’ nie sú v Google Analytics žiadna novinka, nakoľko sú už nejakú dobu súčasťou Universal Analytics. Čoskoro bude možné v GA 4 definovať aj vlastné tzv. ‘Custom Insights’. Zatiaľ táto možnosť nie je prístupná, ale zdá sa, že to bude niečo na spôsob Upozornení (Alerts) v Universal Analytics. Vyberiete si metriku a pokiaľ sa jej hodnota bude vymykať nastavenému rozsahu, budete o tom notifikovaní. Dúfam, že bude obsahovať viacero (aj pokročilejších) možností ako tento Custom Insight nastaviť, nakoľko upozornenia v Universal Analytics v súčasnej forme nie sú veľmi užitočné.

App+Web obsahuje v rámci ‘Automated Insights’ zabudovanú detekciu anomálií.

Zobrazenie anomálie na čiarovom grafe

Úprimný článok od Julky mal skvelú odozvu – anomálie v štandardnom reporte.

Anomálie sa zobrazujú v štandardných reportoch, ale aj vo vlastných reportoch vytvorených v Analysis Hub-e.

Možnosti pri nastavení anomálií.

Nastavenie detekcie anomálií vo vlastnom reporte.

Vo vlastnom reporte môžete dokonca nastaviť citlivosť a počet predchádzajúcich dní, ktoré sa majú zohľadňovať pri výpočte očakávanej hodnoty (maximálne 30 dní dozadu). Citlivosť potom určuje percentuálnu odchýlku. Táto odchýlka je v grafe znázornená svetlo modrou plochou. Ak skutočná hodnota spadá mimo tejto plochy, táto hodnota je označená ako anomália. Detekcia anomálií sa zatiaľ dá aktivovať iba pri Line chart-e. Uvidíme, či časom bude dostupná aj v iných reportoch.

6. Výber atribučného modelu v štandardných reportoch

Tak sme sa predsa dočkali. Výber atribučných modelov v štandardných reportoch. Niečo po čom používatelia GA volali roky, je konečne tu!

V Universal Analytics môžete atribučné modely porovnávať iba v jednom, pre tento účel vytvorenom, reporte. V novej GA 4 si môžete zvoliť aký atribučný model chcete použiť. Momentálne sú na výber len štyri a zatiaľ nie je možné vytvárať vlastné atribučné modely. 

Ostáva len dúfať, že možnosť výberu vlastného atribučného modelu bude súčasťou GA 4 API a taktiež prepojenia s Google Data Studiom.

Výber atribučného modelu v štandardných reportoch.

 

7. Reporty bez Samplovania

Konečne sme sa dočkali. Samplovanie dát je jeden z najvážnejších problémov Universal Analytics. Nastáva väčšinou vtedy, keď sa pozeráme na dáta za veľké časové obdobie alebo keď do jedného reportu nakombinujeme viacero dimenzií a metrík. Niekedy (hlavne pri veľkých účtoch) môže samplovanie nastať už pri prezeraní jednotýždňových dát.

Nesamplované dáta boli prístupné v Google Analytics 360, konečne prichádzajú aj do free verzie Google Analytics. Zatiaľ nie je známe, či je samplovanie definitívne minulosťou alebo bude znova predstavené, keď bude Beta verzia App+Web ukončená a nahradená “ostrou”.

8. Vytváranie Publík/Segmentov

Vytváranie Publík (Audiences, niečo na spôsob User segmentov v Universal Analytics) prešlo úpravami. Dáva to zmysel, keďže v GA 4 sú v popredí práve Používatelia. Vytváranie Publík je omnoho prehľadnejšie ako v Universal Analytics. Páči sa mi hlavne vizualizácia Publika v pravom paneli, ktorá zobrazuje koľko používateľov je momentálne vo vytváranom publiku (v prípade, že sa pridá vylučujúce pravidlo, zobrazí sa aj počet používateľov, ktorých ste týmto pravidlom vylúčili). Podobne, ako pri vytváraní remarketingových publík, aj v Publikách v GA 4 si vyberáte, koľko dní má byť používateľ v danom publiku zaradený.

Nový spôsob vytvárania publík v Google Analytics.

9. Debug View

Táto funkcia je zaujímavá hlavne pre ľudí, ktorí budú merania nastavovať a testovať. Čiže u nás v DASE sa z nej všetci veľmi tešíme. 🙂 

Debug View je vlastne Realtime report, ale s tým rozdielom, že sa v ňom zobrazujú iba eventy, ktoré označíme parametrom debug_mode=true. Je tak omnoho jednoduchšie vyhľadať hity, ktoré posielame do Google Analytics behom testovania a tak ich vidieť priamo v reportovacom rozhraní. Môžeme skontrolovať všetky hodnoty Parametrov a User properties ešte pred tým, ako novú implementáciu reálne spustíme.

10. Responzívne a rýchle používateľské prostredie

Zo začiatku som nebol veľkým fanúšikom nového používateľského rozhrania. Zrejme to však bol z veľkej časti nezvyk, hlavne po prechode z Universal Analytics, ktorému v štandardných reportoch dominujú tabuľky. Pri práci s Google Analytics 4 som mal vždy pocit, že sa pozerám na veľmi pekný dashboard pre C-level manažment a nie na nástroj, v ktorom by som mal niečo analyzovať. A za tým si stojím, tabuľkové reporty Universal Analytics sú určite vhodnejšou alternatívou, pri práci s dátami. Avšak, ako som už spomínal v piatom bode, GA 4 prichádza s pokročilou funkcionalitou vytvárania vlastných zobrazení dát, kde s jednou možností je aj klasická tabuľka.

Nové rozhranie je taktiež veľmi responzívne a rýchle, čo sa o Universal Analytics povedať nedá. Je otázne, ako bude GA 4 reagovať, keď bude pristupovať k väčšiemu množstvu dát za väčšie časové obdobie. No zatiaľ vždy keď sa z GA 4 vrátim späť do Universal Analytics, mám pocit, že som sa vrátil minimálne 10 rokov do minuosti.

 

Zhrnutie

Už teraz sa dá takmer s istotou tvrdiť, že Google bude všetku novú funkcionalitu vyvíjať výlučne pre Google Analytics 4. Hlavným dôvodom je upustenie od zastaralého modelu Pageviews a Sessions a zavedenie modelu, ktorý bol predtým príznačný pre Firebase a meranie mobilných aplikácií. Nový model, ktorý je výlučne založený na Eventoch poskytuje omnoho väčšiu flexibilitu, a to sa prejavuje nielen pri nastavovaní merania, ale aj pri zozname funkcií, ktoré nám môže nový Analytics poskytnúť.

Zaujali vás niektoré funkcie a chceli by ste nastaviť novú verziu Google Analytics pre váš web? Určite sa nám ozvite a my vám s tým radi pomôžeme. 🙂