Remarketing je dôležitou súčasťou online sveta, a tým pádom sa s ním stretávame takmer denne. Či už ako používatelia internetu alebo online marketéri. Pri práci s publikami v Google Analytics však môžeme naraziť na problém – čo s takými používateľmi, ktorí menia svoj “stav” počas toho, ako sú zaradení v určitom publiku a nechceme, aby tam ostali?

Základné nastavenie publík v Google Analytics spísal môj kolega Tomáš v tomto článku. Ak už máte prepojený Google Analytics s Google Ads a vytvorené “štandardné” publiká, môžete sa posunúť na ďalší krok – Publiká podľa stavu (State-based Audiences).

Publiká podľa stavu umožňujú  dočasné alebo trvalé odstránenie používateľov z publík na základe nami zvolených podmienok. V “štandardnom” remarketingu to funguje tak, že pokiaľ je raz používateľ (cookie) zaradený do publika, ostane v ňom až do uplynutia časového obdobia, ktoré sme si zvolili pri nastavení.

Napríklad – používateľ si vložil produkt do košíka. Systém jeho cookienu priradí do nami vytvoreného publika “Add to Cart – 7 d”. Počas nasledujúcich siedmych dní bude daná cookiena stále v remarketingovom zozname. Následne, na ôsmy deň bude odstránená – to znamená, že používateľ bude vyradený z daného publika.

Pokiaľ však potrebujeme vytvoriť špecifické publikum, štandardné nastavenie nám to neumožňuje.

Uveďme si príklad:

Klient má k dispozícii skutočné dáta o používateľoch a dokáže na úrovni používateľa posúdiť, či je návštevník aktívny alebo nie. Tieto údaje síce nemáme v Google Analytics, ale môžeme si ich naimportovať a spárovať ich s User ID.

Pre potreby remarketingu si klient definoval nasledujúce skupiny používateľov:

  • Neaktívni používatelia: návšteva používateľa > 1 rok.
  • Spiaci používatelia: návšteva používateľa > 30 dní a <1 rok.
  • Aktívni používatelia: návšteva používateľa < 30 dní vrámci ktorých sa uskutočnila konverzia.
  • Prehliadači tovaru: prihlásený na návšteve používateľa < 30 dní, ale iba na prehliadanie (bez konverzie).

Cieľom je pracovať s danými publikami a využiť ich jednak na lepšie zacielenie reklamy, ale aj na čo najpresnejšie posúdenie výsledkov investovaných peňazí.

Pri pravidelnom importe dát máme aktuálne údaje, preto potrebujeme, aby sa aj remarketingové publiká aktualizovali.

Ako nastavíme publiká podľa stavu?

Pomerne jednoducho. Nastavíme ich pod Vlastníctvom (Property), kde si vyberieme možnosť Definície publika – Publiká – Nové publikum.

vytvorenie remarketingoveho publika

Následne si publikum pomenujeme a klikneme na tlačidlo Vytvoriť nové:

remarketing

Vyberieme si podmienky, na základe ktorých chceme zahrnúť používateľov do publika.

V ďalšom kroku však nastáva rozdiel oproti štandardnému nastaveniu. Publiká podľa stavu sa nastavujú prostredníctvom použitia filtra – Vylúčiť. Takto si vylúčime tých používateľov, ktorým sa napr. zmenil status (stav).

remarketingove publika podla stavu

V prípade, že chceme používateľov vylúčiť natrvalo, v ďalšom nastavení zaklikneme možnosť “V prípade splnenia podmienky vylúčenia budú používatelia odstránení natrvalo”.

state based audiences

Následne si môžeme špecifikovať trvanie členstva podľa toho, ako potrebujeme. Odhadovaný počet používateľov za posledných 7 dní nám Analytics ukáže až po 24 hodinách a na základe reálnych cookies.

Výhodou publík podľa stavu je, že si ich vieme nastaviť rýchlo, jednoducho a dajú sa používať pre rôzne účely v Google Ads.

Samozrejme, majú aj určité obmedzenia:

  • Ak raz uložíme publikum bez pridania vylučujúceho filtra, už to nebudeme môcť zmeniť. To znamená že filtre vylúčenia nemôžeme pridať do aktuálne vytvorených publík.
  • Pokiaľ použijeme možnosť trvalého vylúčenia, takéto publiká nemôžeme používať pre RLSA kampane ani pre Google Ad ManagerUpdate: Publikum s možnosťou trvalého vylúčenia je už možné používať pre RLSA kampane.
  • Publiká s filtrami vylúčenia nemôžeme použiť pre  Display&Video360, čo však pre slovenský trh nevidím ako veľký problém 🙂 .

A aké sú ďalšie možnosti využitia? Napríklad publiká založené na LTV (Lifetime Value), lojalite zákazníkov, alebo aj pri online hrách – sledovanie levelu hráča. Viaceré príklady sú uvedené v Google Pomocníkovi.

Záver

Ako je dobrým zvykom v online marketingu, publiká je potrebné otestovať a nájsť také kombinácie, ktoré budú dosahovať požadovanú výkonnosť. Podľa môjho názoru sú takto špecifikované publiká silným nástrojom v online reklame a podľa množstva informácií si myslím, že aj pomerne neznámym.

Máte skúsenosti s publikami podľa stavu? Ak áno, budeme veľmi radi, ak sa o ne podelíte v diskusii pod článkom 😉 .