Máte začínajúcu, alebo malú firmu, no chcete sa hneď od začiatku venovať analytike a robiť data-driven rozhodnutia? Alebo máte firmu už roky a v tejto chvíli zisťujete, čo všetko vám analytika a dáta môžu priniesť? Ovládate teóriu okolo toho, čo to znamená byť data driven, no stále neviete, ako sa k tomu bodu prakticky dopracovať? Tak tento článok, je pre vás. 

V tomto komplexnom návode vám krok za krokom vysvetlím, čo je potrebné spraviť a naštudovať, aby ste si dokázali urobiť analytickú stratégiu úplne sami.

Kým sa pustíte do študovania tohto návodu, chcem vás na niečo upozorniť. Či už sa rozhodnete celým procesom prechádzať sami, alebo s pomocou agentúry, bude to na dlho. 

Kvalitná analytika a merania sa nedajú nastaviť za deň. Vytvoriť vo firme podmienky pre data-driven kultúru sa nedá ani za týždeň. Kvalita si vyžaduje investíciu- času, energie a peňazí.


Teória – nudná, no nevyhnutná časť


Pokiaľ nebudete rozumieť absolútnym základom a princípom, budete veľa tápať. V praxi často vidíme, ako si firmy nahodia Google Analytics, sledujú v ňom dáta, no chýba im základné porozumenie toho, ako tento nástroj funguje. Vzhľadom na pomer cena (0 €) a výkon, je Google Analytics tá najlepšia voľba na trhu. 

Avšak to neznamená, že je dokonalý. Práve naopak. Má mnoho nedostatkov a vy, pokiaľ ho používate, by mali ste rozumieť tomu, ako funguje. Ako sa merajú jednotlivé metriky a aké sú jeho technické obmedzenia. 

Rovnako by ste mali rozumieť základným princípom analytiky a data-driven rozhodnutí. V DASE sme k tomu vytvorili množstvo materiálov. Aby som vám to uľahčila, dávam vám zoznam všetkého, čo by ste si mali na začiatok naštudovať, v poradí v akom to odporúčam študovať.

 1. Článok: 5 princípov efektívnej analytiky v praxi
 2. Článok +Video: Data-driven marketing a analytická vyspelosť. Na akej úrovni je vaša firma?
 3. Video: 5 dôvodov, prečo firmy nie sú data-driven, aj keď chcú | Základy analytiky
 4. Článok + Video: Vyhodnocovanie cieľov pomocou SEE THINK DO CARE modelu
 5. Kompletné porozumie Google Analytics 4 v našej WIKI.
 6. Rovnako Google Tag Manager
 7. A Google Data Studio. 
 8. A nezabudnite aj na Cookies a GDPR. 


Technické detaily nemusia študovať všetci, no základným princípom by mali rozumieť všetci kľúčoví ľudia vo firme. Či už je to majiteľ, marketingový manažér, produktový manažér, alebo iní vedúcí oddelení. 


Workshop k vytvoreniu stratégie

 

V tomto videu máte podrobne popísané, ako postupujeme pri tvorbe analytickej stratégie.

 

Cieľ workshopu (ďalej WS)


Samozrejme, hlavným cieľom je vytvoriť analytickú stratégiu. WS má však mnoho ďalších benefitov a to:

 1. Zladenie interného tímu. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia vo firme netušia, aký je jej hlavný a pomocné biznis ciele. Niekedy to vie len manažment a zvyšok tímu nie. Občas to nevie ani vedenie. Tiež sa stáva, že členovia tímu majú rôzne názory na kľúčové veci vo firme. Berte WS ako priestor na zladenie sa.
 2. Ujasnenie zámeru projektu. Nastaviť data-driven kultúru vo firme nie je ľahký proces. Aby ste v ňom zotrvali, musíte mať od začiatku jasne stanovenú vašu motiváciu a cieľ. Čo sa týmto celým zlepší? Ako vám analytika pomôže? Prečo to celé robíme? Odpovedzte si spoločne na tieto otázky hneď na začiatku WS.
 3. Rozlíšenie očakávaní od reality. Niektorí ľudia si myslia, že analytika dokáže zázraky. Občas možno áno, no väčšinou je to nástroj ako každý iný. 😉 Má svoje výhody, no aj obmedzenia. Na WS by malo jasne zaznieť, čo z očakávaní účastníkov je reálne a čo nie. 


Kto by mal byť na workshope


Všetci kľúčoví ľudia z firmy ako je majiteľ, marketingový manažér, vedúci tímov. Plus všetci, ktorí budú v budúcnosti s dátami pracovať. Samozrejme tam musí byť minimálne jeden človek, ktorý rozumie analytike a dokáže navrhnúť reálne merateľné metriky na základe cieľov, ktoré si počas workshopu určíte. Treba si však dať pozor, aby vás tam nebolo priveľa. Ideálne do 5 až 7 ľudí.


Príprava otázok


Urobte si zoznam otázok, ktoré potrebujete prejsť, aby ste dokázali zostaviť analytickú stratégiu. Určite by ste mali pokryť všetky tieto oblasti vášho podnikania:

 • Aký je váš biznis model?
 • Aké výsledky dosahujete doteraz?
 • Aké sú vaše biznis ciele?
 • Aké sú vaše komunikačné ciele?
 • Čo potrebujete reportovať a komu?
 • Aké merania používate dnes?
 • Aká je vaša marketingová komunikácia?
 • Kto je vaša cieľová skupina?
 • Aké máme možnosti a obmedzenia pri tvorbe data-driven kultúry (finančné, know-how, ľudské zdroje…). 


Príprava pred workshopom


Ideálne je, ak tieto otázky pošlete účastníkom týždeň dopredu, aby sa
nad nimi najskôr zamyslel každý sám. Spoločne o otázkach diskutujte až na workhope.

V rámci prípravy by si tiež mali všetci účastníci naštudovať podklady, ktoré som spísala vyššie. Ak viete, že to neurobia skúste ich “prinútiť”, aby si pozreli minimálne toto video. Nebudete sa tak musieť zdržiavať s vysvetľovaním toho, čo idete robiť. 

Pripravte si tabuľku, kde budú stĺpce See, Think, Do, a Care. V riadkoch budú “Ciele”, “Metriky” a “Dimenzie”, tak ako je popísané vo videu. 


Motivácia ľudí


Je dôležité, aby všetci, ktorí na workshope budú chápali prečo sa to ide robiť.
Okrem toho, že im pošlete naše materiály a videá, napíšte im aj osobnejšiu správu. Alebo im to povedzte na meetingu a vlastnými slovami zhrňte, prečo je toto dôležité pre firmu aj pre nich a prečo sú práve oni potrební pre tento proces. 

Môžete si to spojiť napríklad s malým team-buildingom a po wokrshope si zbehnúť na spoločnú večeru a drink. 


Časový priebeh workshopu


Vyhraďte si
3 hodiny. Z desiatok WS, ktoré som viedla sa stalo raz, že to trvalo menej. Dajte si minimálne jednu pauzu a to hlavne, keď vidíte, že energia a nálada výrazne klesá. Niekedy sa účastníci dostanú do problematiky na toľko, že nechcú pauzu. Niekedy nechcú pauzu preto, lebo to chcú mať čo najskôr za sebou. 😀 Vy sa však nenechajte zlákať a určite minimálne jednu urobte. Kľudne aj viac. 

Väčšina WS by mala byť venovaná voľnej diskusii a brainstormingu. K zostavovaniu stratégii sa dostávate až v poslednej tretine. Nazabúdajte! Plán musíte udržať stručný! Snažíte sa nájsť pár relevantných metrík pre váš biznis. Nechcete merať všetko naraz. Prizvukujte ľuďom, že na začiatok je dôležité sa naučiť pracovať s pár relevantnými metrikami, robiť na ich základe data-driven rozhodnutia a až potom, časom, môžete pridávať ďalšie. 


Ako viesť workshop


Workshop by mala viesť skúsená osoba, ktorá dokáže brainstorming posúvať ďalej, keď sa účastníci začnú “cykliť”, no zároveň neutne diskusiu priskoro a nezruší tým kreatívny proces. 

Je tiež dobré, ak workshop vedie osoba mimo firmy, ktorá má nadhľad. Dokáže položiť otázky, ktoré by ste si sami nepoložili, lebo vám chýba odstup a ste do firmy príliš ponorení.

Ak vediete workshop vy a robíte to prvýkrát pamätajte na pár zásad:

 • Ku každej hlavnej otázke sa dopýtajte minimálne ďalšie 2 alebo 3 otázky. Choďte do hĺbky. Pýtajte sa ľudí “prečo” skôr ako “ako”. “Ako” sa to urobí, sa rieši na konci workshopu. Väčšina by mala byť venovaná voľnej diskusii a brainstormingu.
 • Dávajte si pozor, ak niekto príliš odbáča. Keď položíte otázku a niekto odpovedá na úplne niečo iné, jemnej ho nasmerujte späť. Môže sa stať, že diskusia odbočí a bude to super odbočka. Musíte sa však potom vrátiť k pôvodnej otázke a odpovedať aj na ňu.
 • Robte si poznámky. Keď niekto povie niečo zaujímavé, neprerušte ho hneď. Nechajte ho dorozprávať a zapíšte si čo vám napadlo.
 • Pozvite aj ostatných, aby si neskákali do reči a tiež používali poznámky.
 • Niekedy sa stane, že sa medzi sebou ľudia začnú hádať. To je super! Pamätajte si, že jedným z hlavných cieľov WS je zladiť tím. Pripomeňte im, že je to v poriadku, že majú na veci iný pohľad a presne pre toto vznikol tento WS. Upozornite ich, aby boli k sebe úctiví a nechávali si vzájomne priestor na dokončenie vety 😉 Moderujte konflikt tak, aby dospel k nejakej dohode.


Po workshope pošlite výsledok všetkým zúčastneným a nechajte im pár dní, aby tam prípadne ešte niečo doplnili. Tadaáááá! Máte vytvorenú analytickú stratégiu. Nasleduje jej implementácia do praxe. Nezabudnite na ňu osloviť skúseného analytika, alebo samozrejme môžete aj nás. 😉