Pripravili sme pre vás sériu krátkych tipov, vďaka ktorým bude vaša práca s Google Tag Manager-om omnoho rýchlejšia a efektívnejšia. V prvej časti si predstavíme Skupinu spúšťačov.

Skupina spúšťačov (Trigger group) je najnovším typom spúšťačov, ktorý bol pridaný do Google Tag Manager-a (GTM). Tento spúšťač umožňuje vytvárať vzťahy medzi ostatnými typmi spúšťačov. Tag, ku ktorému je takáto Skupina spúšťačov pridelená sa vykoná až vo chvíli, keď sa každý spúšťač v skupine odpáli presne toľkokrát, koľkokrát sa nachádza v Skupine spúšťačov.

Ako vytvoriť skupinu spúšťačov

Skupinu spúšťačov nájdete ako ďalší typ spúšťačov. Následne môžete do skupiny spúšťačov vkladať akýkoľvek z už vytvorených spúšťačov.

 

Po pridaní všetkých spúšťačov máte možnosť pridať aj ďalšie podmienky. Ak do Skupiny spúšťačov pridáte ďalšie podmienky, Skupina spúšťačov sa spustí len v prípade, keď okrem každého spúšťača v skupine budú pravdivé aj všetky pridané podmienky. Podmienky sú napríklad vhodné ak chcete Skupinu spúšťačov aktivovať iba na nejakej konkrétnej podstránke, subdoméne a pod.

Možné využitie Skupiny spúšťačov

Možnosť kombinovať dva alebo viaceré spúšťače nám rozširuje možnosti pri definovaní pravidiel pre spúšťanie tagov. Do istej miery bolo možné Skupinu spúšťačov simulovať aj doteraz, no bol to pomerne komplikovaný proces, ktorý v sebe zahŕňal JavaScript. Ako to teda môžeme využiť?

Kombináciou “Scroll Depth” a Časovača môžeme presnejšie merať ako používatelia interagujú s článkami. Ak používateľ preskrolloval celý článok a zároveň na danej stránke strávil aspoň X sekúnd, môžeme daný článok označiť ako prečítaný.

Ďalšou zaujímavá Skupina spúšťačov môže obsahovať ten istý spúšťač niekoľkokrát. Napríklad, ak sme implementovali vlastný event, ktorý sa vykoná vždy, keď si používateľ prezrie obrázok produktu, môžeme do Skupiny pridať tri takéto eventy. Skupina spúšťačov sa odpáli až vtedy, keď si používateľ prezrel aspoň tri obrázky produktu.

Možností je veľa, záleží len na tom, akú skupinu akcií chcete zaznamenať.

Pri práci so Skupinou spúšťačov, pamätajte že:

  • na to aby sa tag, ku ktorému je priradená Skupina spúšťačov vykonal´, sa musí odpáliť každý spúšťač v skupine presne toľkokrát, koľkokrát sa nachádza v Skupine spúšťačov,
  • do Skupiny spúšťačov môžete pridať ten istý spúšťač viackrát. Ak je teda do Skupiny spúšťačov pridaný ten istý spúšťač trikrát, tento spúšťač sa musí na stránke odpáliť tri razy.
  • každý spúšťač zo skupiny sa musí odpáliť na tej istej stránke,
  • skupina spúšťačov sa môže na jednej stránke odpáliť maximálne raz. Aj v prípade, že sa každý spúšťač v Skupine spúšťačov odpáli viackrát, Skupina spúšťačov sa odpáli práve raz.
  • na poradí, v akom sa jednotlivé spúšťače zo skupiny odpálili, nezáleží,
  • skupina spúšťačov nemôže byť použitá ako Výnimka (Blocking Trigger).

 

Skupina spúšťačov je zaujímavým rozšírením pre Google Tag Manager. Umožňuje nám rýchlo a jednoducho využívať pokročilejšiu logiku pri vytváraní pravidiel pre tagy. Ako by ste Skupinu spúšťačov využili vy? Podeľte sa o vaše nápady dolu do komentárov.