Všetci máme radi koláčiky! A váš prehliadač na mobile alebo počítači ich k životu vyslovene potrebuje. Predstavte si, ako si neustále musíme voliť jazyk stránky, alebo sa vždy znova prihlasovať. Každý dobrý nastroj má však aj svoje nevýhody, a preto sa bude používanie cookies v prehliadačoch v najbližšej budúcnosti čoraz viac obmedzovať.

Čo je to cookie?

HTTP cookie je textový súbor o veľkosti zopár kilobajtov, uložený v súbore aplikácie, ktorú aj práve teraz používate na prehliadanie webu. Vznikajú, keď si prehliadač vypýta potrebné zdroje na vytvorenie stránky od serveru, ten mu ich poskytne a pripojí k nim aj informácie, ktoré si môže prehliadač uložiť na neskoršie použitie.

Cookie sa ukladá v prehliadači pod názvom textového súboru, ktorý má konkrétnu hodnotu.

Set-cookie: =

Set-cookie: <číslo_objednávky>=; =<12547.Xctjennta542>

Ak prehliadač pri ďalšej žiadosti o zdroje použije aj uloženú cookie, server vie, že ide o rovnakého používateľa a stránka sa potom zobrazí už vo vopred zvolenom jazyku, alebo vás rovno prihlási.

Používajú sa najmä na tri účely:

  1. Správa Sessions (relácii)
    – prihlásenie, nákupné vozíky, herné skóre
  2. Personalizácia
    – užívateľské nastavenie, zobrazenie a iné nastavenia
  3. Sledovanie
    – nahrávanie a ukladanie údajov o používaní web stránok

Prví (1st party) verzus všetci ostatní (3rd party)

Cookie väčšinou vzniká pri žiadosti o zdroje web stránky zo servera, preto je prepojená s doménou, ktorá zdroje poskytuje. Ak teda cookie vznikla vďaka stránke, ktorú ste práve navštívili, je to takzvaná 1st party cookie, alebo prvý účastník. Tie majú často podobu dôležitých informácii, ktoré stránka používa pravidelne, aby ste nemuseli zbytočne dlho čakať. Práve vďaka 1st party cookies si stránka pamätá vaše zvolené nastavenia, obsah košíka v e-shope, alebo pre aké mesto potrebujete predpoveď počasia.

„Zlaté pravidlo cookies znie, že len stránka ktorá nastavila cookie môže čítať túto cookie.“

Stránky však môžu používať aj zdroje iných serverov a domén, ktoré si ukladajú svoje vlastné cookies. Tak vznikajú 3rd party cookies, ktoré síce sú súčasťou stránky, ale patria inej doméne.
Všetky tlačidlá, formuláre a rôzne iné interaktívne nástroje sociálnych sietí vytvárajú vďaka širokému použitiu týchto doplnkov sieť, ktorá bez nášho vedomia zbiera údaje a vyhodnocuje ich pomocou strojového učenia.

Problém s cookies a sledovaním vzniká až v momente, keď je údajov z používania webu toľko, že dokážu spoľahlivo identifikovať používateľa bez toho, aby kdekoľvek zanechal dôverné informácie.

Preto vznikla legislatíva ako General Data Privacy Regulation (GDPR) alebo ePrivacy Directive, ktoré majú za úlohu ochrániť používateľov pred nevyžiadaným spracovaním údajov. Stránky preto musia dnes informovať používateľov o používaní cookies a dať im aj možnosť odmietnuť ich, alebo aspoň používať väčšinu stránky bez ich schválenia.

Cookie lista daseanalytics

Pozrieť si ich môžete aj vy!

V nástrojoch pre developerov (ctr+shift+i) si otvorte kartu Application, kde v sekcii Storage nájdete aj zoznam Cookies. Tam môžete vidieť všetky uložené cookies, aj s podrobným nastavením ich vlastností, rozdelené podľa domény ktorá ich tam uložila.

Obrazok - Ako si pozriet svoje cookies

Webová analytika bez cookies?

Dnes už prehliadače obmedzujú používanie cudzích (3rd party) cookies a takmer všetky používajú inteligentnú prevenciu sledovania (ITP). Chrome dokonca ohlásil, že prestane používať cookies úplne do roku 2022.

Blokovanie 3rd party cookies má dopad najmä na efektivitu kampaní, avšak inteligentná prevencia sledovania obmedzuje aj 1st party cookies, prostredníctvom skrátenia ich životnosti v prehliadači.

Výsledkom obmedzení je nárast nových používateľov v analytics, keďže zabudovaný ITP zmazal uložené cookies po pár dňoch od poslednej návštevy a chýba tak identifikátor vracajúceho sa používateľa.
ITP a blokovanie ostatných cookies má za následok aj chýbajúce transakcie v analytics, nesprávnu atribúciu obratu k ďakovným stránkam, alebo chýbajúce merania, už spomínanej efektivity reklamných kampaní.

Záver

Aktuálne je najlepším riešením server-side tagging a využitie služieb na predĺženie životnosti marketingových a výkonnostných cookies. Do budúcna sa však pracuje na nových riešeniach, ktoré majú hlavne za cieľ nájsť kompromis medzi oprávneným záujmom firiem a súkromím používateľov.