Existuje mnoho spôsobov ako návštevníci interagujú s vašim webom, stačí si len vybrať zo širokej ponuky prehliadačov, zariadení a adblokerov.

Niekto si napríklad rád scrolluje v aplikácií pri zobúdzaní a potom sleduje nový obsah na počítači cez prehliadač. Ak do toho zahrnieme aj zvyšujúcu sa ochranu súkromia tak už dnes vôbec nie je také ľahké identifikovať unikátnych návštevníkov našej stránky.

Načo je reportovacia identita?

Priznajme si, že už od začiatku marketingovej analytiky existovali určité obmedzenia, ktoré nebolo možné len tak ľahko vyriešiť. Medzi ne patrí niekoľko základných problémov v meraní návštevnosti a jednotlivých metrík.

Prvým je problém viacerých zariadení, keď jeden a ten istý návštevník používa viacero zariadení. Druhým je nastavenie ochrany súkromia, ktoré je veľmi dôležité zároveň však potrebuje nájsť etický spôsob, ako merať interakcie na našej stránke. A v neposlednom rade ide taktiež o problém používania viacerých platforiem. Sem môžeme zahrnúť používanie rôznych prehliadačov alebo aplikácií.

Reportovacia identita nám teda pomáha riešiť:

 • Cross device
 • Cookie setting
 • Cross platform

Ako by sme teda mali dnes rozmýšľať nad návštevnosťou, reláciami a ich metrikami? Túto otázku rieši Google Analytics 4 pomocou reportovacích identít, teda rôznych identifikátorov používateľa ktoré následne spája do spoločnej reportovacej identity používateľa.

Ako sa reportovacia identita vytvára?

Každá interakcia v podobe udalosti na stránke zo sebou nesie aj konkrétny identifikátor zariadenia, teda konkrétneho používateľa. Google Analytics 4 následne priradí všetky nasledujúce udalosti s rovnakým identifikátorom do ucelenej relácie. V závislosti od technických možností stránky alebo aplikácie, nastavenia GA4 a cookie consentu vieme využívať rôzne identifikátory používateľa. 

Základné reportovacie identity

 • Identifikátor zariadenia
 • User‑ID
 • signály Googlu
 • Modelovanie

Identifikátor zariadenia

V prípade web stránok ide o bežné client ID, ktorého hodnota býva uložená v cookie s názvom „_ga“. Tento identifikátor sa skladá z dvoch 10 ciferných čísiel oddelených bodkou. Vytvára sa pri prvom spustení konfiguračného tagu pre GA4. Ak reportujeme používateľov aplikácie tak analytics používa identifikátor stiahnutej aplikácie. Označenie vzniká pri inštalácii aplikácie, ale na jeho zaznamenanie je potrebný súhlas používateľa. 

User-id

Ak stránka používa prihlasovanie alebo má autorizovanú zónu, do ktorej je možný prístup len s používateľským heslom, tak je možné s udalosťami odosielať aj používateľský parameter user_id. Ten predstavuje označenie používateľa vo vašom internom systéme. Najčastejšie má podobu náhodného súboru číslic a písmen na vytvorenie jedinečného označenia.

Dôležité je, že tento identifikátor sa spája s konkrétnym prihlasovacím menom a heslom používateľa vašej stránky.

Google Signals

Ak ste prihlásení vo vašom prehliadači na mobile alebo počítači, tak z najväčšou pravdepodobnosťou asi používate na prihlásenie emailovú adresu od spoločnosti Google.  Vytvorením konta v tejto službe získavate aj identifikátor, na ktorý sa následne viaže aj personalizované nastavenie zobrazovaných reklám. V sekcií “nastavenia účtu”, viete zároveň spravovať aj použitie tohto emailového identifikátora na analytické, či marketingové účely. 

Data modeling

V prípade že na vašej stránke používate niektorý z integrovaných cookie bannerov ako napríklad Cookiebot, oneTrust, alebo Cookieyes je možné zapnúť takzvaný consent mode, čo je anonymizované odosielania údajov zo stránky. Využitie consent módu nie je limitované len na tieto nástroje spravovania súhlasu používateľov, ale v takom prípade si vyžadujú zložitejšie nastavenia. (s ktorými vám samozrejme vieme pomôcť u nás v DASE ✔)

Modelovanie dát využíva machine learning na spracovanie udalostí bežných používateľov a následne aplikuje vzorce správania na súbor anonymizovaných údajov. Vďaka tomu vie GA4 spolu s consent módom doplniť počty návštevníkov na stránke a údaje konverzných udalostí.

Nezabudnite… Všetky uvedené spôsoby identifikácie používateľa sú závislé od správneho nastavenia analytického merania, zapojenia konkrétnych nástrojov na stránke a samozrejme súhlasu používateľov s uložením marketingových identifikátorov na ich zariadeniach.

Ako sa využíva reportovacia identita v Google analytics 4?

Kombinácia jednotlivých spôsobov identifikácie používateľa do reportovacej identity má vplyv na zobrazenie reportov. V prípade, že chcete naplno využívať integráciu GA4 s Google Ads je nutné mať schválené používanie signálov Google (Google signals) vo vašej property. 

Presnejšie meranie používateľov má však za následok aj určité obmedzenia v podobe data tresholdingu (obmedzenie údajov), keďže by bolo následne možné dostať sa k osobným demografickým údajom konkrétnych používateľov.

Z tohto dôvodu je dobré vedieť si prepnúť nastavenie reportovacej identity v nastaveniach GA4, na základe ktorej sa zobrazujú dáta v reportoch.

Zmena reportovacej identity nemení spôsob akým sú vaše dáta spracované a preto je možné meniť toto nastavene podľa potrebnej situácie. Pri každej reportovacej identite je uvedený aj zaznamenaný spôsob identifikácie používateľa, čím si viete overiť správne nastavenie merania vášho obsahu.

Dodatočné reportovacie identity

 • Blended (zmiešané)
 • Observed (pozorované)
 • Device-based (podľa zariadenia)

Blended (zmiešaná) identity

Na zobrazenie presných údajov používa všetky dostupné metódy identifikácie používateľa. V prípade, že niektorý zo spôsob nie je plne dostupný, sa Google analytics 4 spolieha na nižšiu úroveň identifikácie.

Toto nastavenie používame v prípade ak chceme zobraziť upravené údaje obohatené o presnejšie metriky, ktoré su vyhodnotené na základe použitia všetkých dostupných identifikátorov zaznamenaných v Google analytics 4.

Observed (pozorovaná) identity

Na základe odosielaných údajov do Google analytics je identita používateľa vyhodnotená v podobnej postupnosti dostupných identifikátorov podobne ako pri blendovanom zobrazení. V tomto prípade sa však nevyužíva data modeling na základe.

Vieme ho použiť v prípade zobrazenia všetkých dostupných údajov bez modelovania, ktoré môže v určitých situáciách priradiť väčšiu váhu niektorým zdrojom návštev priradených ku konverziám. 

Device-based (podľa zariadenia) identity

Posledné možné nastavenie využíva na zobrazenie údajov len identifikátor zariadenia. Takéto zobrazenie vieme využiť v prípade, že chceme vidieť reporty bez obmedzenia demografických údajov. V niektorých prípadoch je nastavenie tejto identity žiadúce aby sme videli v reportoch všetky dostupné údaje.

Kde sa nachádza nastavenie?

 1. V službe Google Analytics kliknite na možnosť Správca.
 2. Uistite sa, že ste v správnom účte a vlastníctve.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na položku Identita pre reporty.
 4. Vyberte identitu pre reporty, ktorú chcete používať.
 5. Kliknite na Uložiť.

Všetky spôsoby reportovania uprednostňujú identifikátory v uvedenej hierarchií:
user_id > google signals > identifikátor zariadenia > modelovanie 

Google analytics 4 nie je dokonalý, za to nám dáva niektoré možnosti zobrazenia dát, ktoré predtým neboli vôbec dostupné a to je určite krok správnym smerom.