Machine learning

Machine learning, alebo aj strojové učenie, je podskupinou umelej inteligencie. Pri strojovom učení riešia počítače určitú úlohu bez explicitných príkazov programátora. Príkladom využitia je systém na rozoznávanie spamu, prípadne systém na detekciu anomálií.

 

Algoritmy strojového učenia vytvárajú matematický model založený na vzorkách údajov, t.j. historických dátach, ktoré sú použité ako tréningové dáta. Na základe špecifických znakov vedie algoritmy vytvárať predikcie optimálneho/anomálneho stavu a vykonávať rozhodnutia.