Naše správanie na internete a používanie webových stránok sa za posledných 15 rokov zmenili razantným spôsobom. Preto s príchodom nového Google Analytics prišiel aj nový spôsob uvažovania nad pojmami ako session (relácia) a používatelia. Dnes sa budeme venovať zmenám, ktoré priniesla GA4, a prečo sa niektoré zdroje návštev neobjavujú v reportoch traffic acquisition.

Ako sa počíta relácia v Google Analytics 4

Keďže jeden používateľ má dnes bežne otvorených viacero záložiek v okne, či kariet v aplikácii prehliadača, musíme reflektovať že jeho pozornosť na zobrazený obsah sa presúva medzi viacerými zdrojmi. Preto dnes už neberieme do úvahy zmenu zdroja ako začiatok novej návštevy.

Session sa v službe Analytics zaznamená vtedy, keď používateľ otvorí vašu aplikáciu, alebo si zobrazí vašu stránku, keď práve nie je aktívna žiadna iná session. Session sa predvolene skončí (vyprší) po 30 minútach nečinnosti používateľa. To znamená, že session sa začína návštevou používateľa a končí po 30 minútach jeho nečinnosti na stránke, alebo v appke.

Dnes prakticky neexistuje žiadne obmedzenie, ako dlho môže session trvať, a preto niektoré návštevy na webe budú logicky spadať pod jeden zdroj relácie. Samotná definícia session má teda čisto abstraktný charakter ohraničený dvoma udalosťami, prvý vstup na stránku a dlhšia nečinnosť.

Keď sa začne relácia, Google automaticky zaznamená udalosť session_start a vygeneruje identifikátor relácie (ga_session_id) a číslo relácie (ga_session_number) prostredníctvom spomínanej udalosti session_start.

Parameter ga_session_id identifikuje reláciu, počas ktorej vznikajú rôzne udalosti a ga_session_number udáva počet relácií, ktoré používateľ začal, až do aktuálnej relácie.

Čo to znamená pre reportovanie návštevnosti?

Na začiatok uvediem, že najnovšia verzia Google Analytics nie je dokonalá, rovnako ako nebol ani Universal keď vznikal. Webová analytika sa neustále mení, šetria sa bity na dátových úložískách, zjednocujú sa reporty a odhadujú metriky. Verím však, že časom sa postupne doriešia všetky nedostatky, ktoré sa objavujú a časom získame presnejšie informácie o udalostiach na stránke.

Položme si na začiatok položiť jednoduchú otázku.

Koľko ľudí prišlo z organickej návštevnosti?

User Acquisition Report (First-Touch User-Scope)

Tento report nám ukazuje, aký je zdroj návštevy pre používateľov, ktorí prvýkrát navštívili našu stránku. Ukazuje nám tak kanál cez ktorý získavame nových používateľov na stránke, aj keď sa neskôr tí istí používatelia môžu vrátiť z iného zdroja.

Všetky dimenzie v tomto reporte majú predponu First user.

ako sa pocitaju relacie v ga4 1

Traffic Acquisition Report (First-Touch Session-Scope)

Tento report sa používa najviac na reportovanie návštev, a keďže sa zmenila definícia session tak predstavuje aj najproblematickejšiu časť reportovania. Hodnoty v riadkoch totiž predstavujú prvý zdroj jednej návštevy (session).

ako sa pocitaju relacie v ga4 2

To znamená, že pokiaľ sa počas jednej session vrátite viackrát z rôznych zdrojov, budú tieto návštevy zarátané pod prvý zdroj návštevy, keďže ste neprerušili svoju aktivitu na stránke. V predošlej verzii Universal Analytics pri zmene zdroja zlomil session, čo dnes už GA4 nerobí.

Aktuálne reportovanie len prvého zdroja návštevy je však nedostačujúce.

Conversions Report (Event/Attribution-Scoped)

Posledným reportom ktorý využíva dimenzie source/medium je prehľad konverzií. Tu máme k dispozícii zanalyzovaný zdroj návštevy pre konkrétne interakcie, ktorý berie do úvahy návštevnosť z rôznych zdrojov počas jednej session. Problémom však je že do týchto prehľadov sú započítaní len návštevníci, ktorí urobili konverziu.

ako sa pocitaju relacie v ga4 3

Ako teda reportovať návštevnosť?

Ak sa vrátime k našej pôvodnej otázke Koľko ľudí prišlo z organickej návštevnosti? tak najpresnejšiu odpoveď zistíme až pri analýze v BigQuery kde máme možnosť pomocou jazyka SQL spočítať počet riadkov pre každú unikátnu hodnotu, prípadne aplikovať vlastné atribučné modely.

Aktuálne nedostatky reportovania návštevnosti sú však podľa môjho názoru len dočasné, rovnako ako pri začiatkoch Universal Analytics, a časom sa dopracujeme k presnejšie prepočítaným údajom pre všetky zdroje na našich stránkach.

O tom čo je BigQuery a ako vám vie pomôcť si môžete prečítať tu. 👇

9 dôvodov, prečo mať Server-Side už dnes!

Server-side tagging bol predstavený už v roku 2021. Čas plynie a my postupne nadobúdame stále viac skúseností. Pribudla...

BigQuery – žiadne cookies, žiadny problém… skoro

Cookie Banner, Consent mode či GDPR – to sú strašiaky moderných webov. Každý z nás dôverne pozná rôzne...