Zobrazenie voliteľných metrík už aj v kontingenčných tabuľkách

Google Data Studio ponúka rôzne možnosti vizualizácie dát. Pomocou funkcie nepovinné metriky umožníte používateľom vybrať si metriky, ktoré chcú, aby sa im zobrazovali v grafoch a tabuľkách. Nemusíte tabuľku, alebo graf zakaždým manuálne upravovať. Stačí ak v režime upraviť prídate viacero metrík a následne sa v režime zobrazenia rozhodnete, ktoré metriky vás zaujímajú. Jednoduchým kliknutím na checkbox môžete zobrazenie metrík upravovať. Najnovšie je možne využívať voliteľné metriky aj v kontingenčných tabuľkách.

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

  1.  V danom reporte kliknite na upraviť
  2. Zvolťe si požadovaný graf, alebo tabuľku
  3. Následne v pravom paneli v časti Metrika povoľte Nepovinné metriky
  4. Kliknutím na Pridať metriku si zo zoznamu vyberte požadované metriky (tieto bude možné v režime zobrazenia dodatočne aktivovať, alebo deaktivovať)

voliteľné metriky

Pre výber metriky postupujte nasledovne:

  1. Pre zobrazenie funkcie je potrebné byť v režime Zobraziť
  2. Následne po prejdení kurzorom myši na ozubené koliečko a kliknutí sa zobrazí rozbalovacie menu s metrikami, ktoré ste si zvolili v režime Upraviť.

Používanie voliteľných metrík má však svoje limity. Pri jednom grafe môžete použiť maximálne 10 voliteľných metrík. Voliteľné metriky nie sú k dispozícii pre bodové grafy a ani pre mapy Google.

Viac na: Google Support

Modelovanie konverzií pre Consent Mode a Apple aplikácie

Google sa neustále snaží poskytovať presné merania a pritom rešpektovať súkromie svojich používateľov a aj preto predstavuje nové typy modelovania konverzií pre Google Analytics 4. Jedná sa o dva nové typy a to pre používateľov využívajúcich Consent Mode a pre používateľov Apple aplikácií s transparentnosťou sledovania aplikácií (ATT). Tieto nové typy modelovania pomôžu vyplniť medzery tam, kde nie sú dostupné pozorované údaje.

V prípade Consent Mode niektoré krajiny vyžadujú súhlas s používaním súborov cookie na reklamné aktivity. Udalosti zhromaždené prostredníctvom pingov bez súborov cookie nebudú mať atribučné údaje a na pripísanie týchto konverzií správnemu kanálu sa využije práve modelovanie konverzií. V prípade ATT, keď na pripisovanie inštalácií nie je k dispozícii IDFA, tak modelovanie konverzií zabezpečí priradenie inštalácií správnym kampaniam Google Ads alebo YouTube. Ak je vlastníctvo nevhodné na modelovanie, tak tieto konverzie zostanú v kanáli Direct.

Viac na: Google Support

Funnel API dostupný v GA4

Do rozhrania Google Analytics Data API sa zavádza nová metóda runFunnelReport. Táto metóda vráti prispôsobený prehľad lievika s údajmi o vašich udalostiach v Google Analytics. Prieskum lievika (Funnel Exploration) vám umožní vo vašom vlastnom systéme vizualizovať všetky kroky, ktoré vaši používatelia vykonávajú na dokončenie určitej úlohy, a rýchlo zistiť, do akej miery sú v danom kroku úspešní alebo neúspešní.

Táto metóda je zavedená pri stabilite alfa so zámerom získať spätnú väzbu o syntaxi a schopnostiach pred vstupom do beta verzie.

Viac na: Google Support