Consent mode

Google Consent Mode je mechanizmus, ktorý umožňuje tagom od Google-u reagovať na úroveň súhlasu vašich používateľov. Nenahrádza však funkcionalitu cookie lišty.

 

Consent Mode len povoľuje prístup (čítanie a zapisovanie) k rôznym typom úložísk – tzn. hovorí o tom, či sa môžu čítať alebo zapisovať cookies, ktoré spadajú do danej kategórie, alebo nie. Na to, aby ste mohli začať využívať Consent Mode, musíte mať na webe už fungujúcu cookie lištu, ktorá umožňuje používateľom zvoliť, aký typ cookies môžete ukladať.

Viac o tejto téme si prečítajte v článku Google Consent Mode.