Konverzia (Conversion)

Bod, v ktorom je splnená činnosť alebo odpoveď na výzvu k akcii. Napríklad prihlásenie na odber noviniek alebo zakúpenie služby/výrobku.